Vaša spokojnosť,náš úspech

Čo sa oplatí vedieť pred 5. kolom Zelenej domácnostiam

O poukážky k zariadeniam na výrobu tepla z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti požiadať v utorok 29. 11. 2016 o 12. h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?

V 5. kole budú k dispozícii 4 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Poukážky sú platné štyri mesiace. Žiadosti budú môcť podávať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského. „V súlade s osobitnými podmienkami môže byť aj toto kolo uzatvorené potom, čo žiadaná suma  presiahne 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov. O uzatvorení budeme informovať na internetovej stránke,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

SIEA v žiadnom prípade neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu. Veľmi dôležité je vopred si prečítať manuál k podávaniu žiadosti. V prípade otázok sa možno obrátiť na pracovníkov SIEA. Všetky dôležité informácie vrátane kontaktov sú uvedené na stránke projektu.

Po otvorení kola o 12. h bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. Okrem presného typu  zariadenia je nutné mať k dispozícii aj údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Tieto žiadateľ nájde v liste vlastníctva domu, v ktorom bude zariadenie využívané. Vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je po požiadaní doručený na e-mailovú adresu zadanú v žiadosti. Ak odoslaná správa nie je v doručenej pošte, je potrebné skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti v priebehu niekoľkých hodín. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade 5. kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu tepla, môžu žiadatelia uplatniť dve uprednostňujúce kritériá. Najvyššiu prioritu má podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie. Druhé kritérium s menšou váhou súvisí s tým, či bude zariadenie využívané v lokalitách, kde nie je sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Informačný systém žiadosti s uplatneným uprednostneným kritériom automaticky posunie pri vyhodnocovaní pred žiadosti, ktoré kritériá uplatnené nemajú.Štvrté kolo Zelenej domácnostiam sa blíži. Na čo nezabudnúť?

O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. 11. 2016 o 12. h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?
V 4. kole bude k dispozícii 2,5 milióna €. Z toho budú 2 milióny € určené pre inštalácie v mimobratislavských regiónoch a 500-tisíc € pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Vydaných by malo byť približne 200 poukážok pre BSK a 800 poukážok pre ostatné regióny. „Keďže záujem domácností je stále vysoký, môže sa stať, že toto kolo bude podobne rýchle ako predchádzajúce. Uzatvorené môže byť potom, čo žiadosti presiahnu 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov pre obe územia, podľa toho, v ktorej oblasti príde k prekročeniu neskôr. O priebehu kola budeme informovať na internetovej stránke,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.
SIEA v žiadnom prípade neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu. Veľmi dôležité je vopred si prečítať manuál k podávaniu žiadosti. Po otvorení kola o 12. h bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. „Upozorňujeme, že vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné okamžite potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je obratom doručený v e-mailovej správe. Ak odoslanú správu nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam,” vysvetlil S. Jurikovič.
Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade 4. kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu elektriny, je jediným uprednostňujúcim kritériom využitie akumulácie. Podľa vyplnenia hodnoty kapacity akumulátorov v elektronickom formulári, informačný systém automaticky zaeviduje, či žiadateľ toto uprednostňujúce kritérium využil.
Podpora umožňuje domácnostiam zabezpečiť si nielen kvalitné zariadenie, ale aj odbornú montáž, a preto je veľmi dôležitý výber zhotoviteľa. Len dôsledne vykonaná inštalácia fotovoltických systémov zaručí bezpečnú a bezproblémovú prevádzku, ktorej výsledkom môže byť úspora nákladov.
V prípade otázok k vypĺňaniu žiadosti je možné kontaktovať pracovníkov SIEA e-mailom alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke Zelená domácnostiam.
Odporúčanie pre domácnosti

Fotovoltické systémy sú vyhradené technické zariadenia. Je v záujme domácnosti, aby ich inštaláciu vykonala odborne spôsobilá osoba na inštaláciu elektrických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. V prípade zložitejších inštalácií treba zvážiť aj vypracovanie projektovej dokumentácie. Pri uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať aj odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia (revíziu).Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

 
Najbližšie 4. kolo určené pre celé Slovensko bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12.00 hod. Domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 mil. €. Pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude vyčlenených 500-tisíc €, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK.

 

Pripravované 5. kolo projektu bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre mimobratislavské regióny. Vyhlásené bude v utorok 29. 11. 2016 o 12.00 hod. s plánovaným rozpočtom 4 mil. €. Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

 

Bliišie info.na stránke:
http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/

Kurenie-stavby-doprava

Vitajte na našich nových stránkach. Ponúkame Vám kompletné služby pre byty, rodinné domy, bytové domy aj drobné prevádzky.

 Kompletné dodávky a montáž kúrania,vody,odpadu,elektriky,prepočty materiálu a odporučania.Uskutočňujeme výmeny stúpačiek vody a odpadu v bytových domoch vrátane výmeny vodomerov, dodávame a montujeme strešné zvody.

 Ploty podľa priania,murované,kované,pletivové, brány  aj automatické výroba  kovaných.Garažové brány v najlepších cenách.

Zváračské práce všetkého druhu v úradnej skúške,zámočnícké práce.

 A všetky dokončovacie stavebné práce.Obklady,dlažby kúpelne,kuchyne,izby,prerábky bytov aj komlet celé domy.Zatepľovanie domov,fasády,dodávky a výmeny okien.

 Všetky služby vykonáva vždy profesionálne vyškolený personál. Ceny dohodou.

OOBNÁ DOPRAVA:športové podujatia,púte,svadby,školenia,zájazdy,transfer na letisko a iné od 1 do 20 miest pocelej EÚ,mikrobusmi a minibusmi.

 KURIERSKÉSLUŽBY:Čokoľvek,kdekoľvek a kedykoľvek. Nákladná doprava do 2t Ceny dohodou od 0,5EUR/km  

Odťahová služba vozíkom na auta s nosnosťou 3,5t

 

Nájdete nás na Rokytovce 74, 068 01 Medzilaborce

Tel:  0905824033  tel: 0917473048

mail: stanopira@gmail.com      mail: pirat.trans@gmail.com

 

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Novinky

30.10.2016 09:25

KOTLY NA TUHÉ PALIVA-SPLYŇOVACIE-KLASICKÉ

Sme firma ktorá sa zaoberá predajom, a servisom kotlou na splyňovanie dreva. Zo splyňovacích...
30.10.2016 09:17

ŤAH KOMÍNA

OBRÁTENÝ ŤAH KOMÍNA NIE JE NERIEŠITEĽNÝ PROBLÉM Máte problém s obráteným ťahom komína?...
30.10.2016 09:15

AKUMULAČNÉ NÁDOBY

Akumulačné nádrže AKUMUMLAČNÉ NÁDOBY, NÁDRŽE, BOJLERY NA...
30.10.2016 07:18

Ako správne kúriť drevom? Oplatí sa vedieť!

Ako správne kúriť drevom? Oplatí sa vedieť! Väčšina domácností v obciach pod Poľanou si vyrába...
17.05.2016 11:54

OHREV VODY FOTOVOLTICKÝMI PANELMI – SYSTÉM BIOSUNTEC

Ohrev vody fotovoltickými panelmi – systém BIOSUNTEC Čo je BIOSUNTEC solárny systém? Je...
25.03.2016 10:15

Kotle ARCA od GIACOMINI Slovakia

Produkty Giacomini Slovakia, ktoré sú zaradené do programu: kotol na pelety ARCA Granola 14 kW,...
08.02.2016 20:15

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

Celé vykurovacie teleso je teplé Ak je vykurovacie teleso teplé len v hornej polovici, je to v...
23.01.2016 10:04

VŠETKO O KOTLOCH

Všetko o kotloch Výber kotla Základnou otázkou, ktorú je nutné si položiť je,...
30.10.2015 09:25

KOTLE: TEPELNÉ ČERPADLA.VERIŤ IM NEVERIŤ

  Moderné mýty a legendy o tepelných čerpadlách. Veriť im neveriť? Ako to je...
20.01.2015 18:31

KÚRENIE-podlahové,stenové,radiatorové

Možnosti kúrenia teplovodného    
02.11.2014 10:02

Krbové vložky a kachle

Moderné krbové vložky Romotop Krby a krbové vložky už dávno nie sú iba dekoračným prvkom...
12.10.2014 14:19

Účinnosť vykurovania horením dreva

Účinnosť vykurovania Tepelné straty vznikajúce pri horení  rozdeľujeme na 3 časti 1.komínová...
10.09.2012 15:17

Napíšte nám

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...
10.09.2012 15:16

Vitajte na našom webe

Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj...

KOTOLNE-kotly,solár,kúrenie, Hlavná zásada pri realizácií kúrenia a výbere zdroja tepla je: aby ste nemali predstavu o "veľkej muzike za málo peňazí".

Kontakt

Kúrenie,stavby,osobná doprava fy. Stanislav Pira

stanopira@gmail.com

Rokytovce 74
Rokytovce
068 01

http://kurenie4.webnode.sk/

Všetko aj na splátky cez QUATRO

+421905824033

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode