Kotle ARCA od GIACOMINI Slovakia

25.03.2016 10:15

Produkty Giacomini Slovakia, ktoré sú zaradené do programu:

 • kotol na pelety ARCA Granola 14 kW, 20 kW, 30 kW 
 • slnečné kolektory
 • Viac info na strake www.arcakotle.sk
 •  
   
   
   
 •  
 • GRANOLA AUTOMATICA
 • Kotol s elektronickým digitálnym riadením 
 • je určený na spaľovanie drevených peliet 
 • s automatickou aktiváciou a podávaním peliet 
 • a s možnosťou riadenia ďalších komponentov 
 • vo vykurovacom systéme. Kotol je konštrukčne
 •  prispôsobený na spaľovanie aj ďalších druhov 
 • palív, avšak ich použitie je podmienkou konzultácie
 •  s výrobcom. Kotle Arca Granola Automatica sú 
 • vybavené premyslenou multifunkčnou digitálnou 
 • riadiacou jednotkou, ktorá je schopná riadiť celý 
 • systém vrátane akumulačnej nádoby (puffer), 
 • bojlera a ďalších obnoviteľných zdrojov novej 
 • generácie, ako je napríklad solárny systém.
 • Podtlakové dopĺňanie

  Ohnisko spoločne s prieduchmi dymu pracujú v podtlaku, 

 • ktorý zabezpečuje ventilátor pre odsávanie spalín. Týmto spôsobom 

 • spaľovania je zaručená bezpečnejšia prevádzka kotla v prípadoch

 •  úniku dymu a plameňa z dôvodu náhodného zlyhania tesnení.

 • Automatické doplňovanie peliet

  Automatický podávač pracuje spôsobom nasávania peliet do zásobníka. 

 • Je upevnený v hornej časti kotla zásobníka. Automatický podávač

 •  peliet má schopnosť nasávať až 200 kg peliet / hod a je riadený 

 • elektronicky. Aktivácia je ovládaná týždenným programom.

 • Európsky patent

  Automatická prevádzka a funkcie kotla spolu s technologickým

  Izolácia

  Izolácia pozostáva z pokrývky z minerálnej vlny s hrúbkou 80 mm, 

  Záruka

  Záruka na výrobok je 3 roky na kotlové teleso, 2 roky na elektrické 

 • časti, 1 rok na žiaruvzdorný a spotrebný materiál. Záruka na kotol 

 • je viazaná na prvé autorizované spustenie vykonané certifikovaným 

 • pracovníkom spoločnosti Giacomini Slovakia a na potvrdený záručný list.

 • ktorá je umiestnená medzi kotlovým telesom a oceľovým plášťom kotla.

 •  riešením zapaľovania a špeciálnym systémom spaľovania sú chránené 

 • Európskym patentom číslo (MN2002a000037) zo dňa 23.12.2002.

 •  
 •  
 •  
 •