Kotle BOTO Envirio plechové 1450 EUR

04.01.2015 17:00
Rez produktu

ENVIRO M

 
Rádiusová klenba je srdcom kotla a práve jej vďačí kotol Enviro za prívlastok ekologický a ekonomický. Odkláňa plameň. Zabraňuje spalinám prúdiť priamo do komína, čím dochádza k efektívnejšiemu využitiu energie u loženej v drevnej hmote. Je zaliata vodou, čím dochádza k okamžitému prenosu tepla.
 
Plameň. Drevo horí ťahavým plameňom. V prvej fáze horenia dochádza k styku s rádiusovo u klenbou (odovzdávania energie do vody). Tá ho odkláňa naspäť smerom k roštu zo žiaruvzdorných trubiek zaplnených vodou. Dochádza pritom k opätovnému prehoreniu zmesi – odpáleniu škodlivín, zvýšeniu teploty a ďalšiemu odovzdaniu tepla do vody. Až po tomto procese sa môžu spaliny odvádzať medzi bokmi kotla a rádiusovou klenbou.
 
Rošt zo žiaruvzdorných trubiek. Je takisto zaplnený vodou, cirkulujúcou v kotlovom telese. Pre výrobu nákladná a zložitá časť kotla (materiál, zvary, tesnosť) – pre Vás pridaná hodnota na kotli. Energia vo Vašom dreve sa využije čo najefektívnejšie.
 
Popolník je situovaný tak, aby pri príležitostnom čistení kotla zberal aj popolček, ktorý spadne po bokoch rádiusovej klenby. Jednoducho sa s ním manipuluje.
 
Izolácia kotla z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na povrchu. Slúži pre odizolovanie telesa kotla, v maximálnej možnej miere zabraňuje tepelným stratám.
 
Vodou je zaliate celé kotlové teleso.
 
Ochladzovací okruh je bezpečnostný prvok, ktorý je štandardom kvalitných kotlov. Slúži ako poistka – ochrana proti prekúreniu kotla v prípade, že teplota vody v kotli vystúpi nad prednast avenú hodnotu. Ventil v tomto prípade otvorí prívod studenej vody do kotla a touto ju o chladí.
 
Roboticky zvárané kotlové plechy. Pri výrobe používame ušľachtilú oceľ – kotlový plech hrúbky až 8 mm. Strategické miesta kotla ako napríklad spaľovacia komora sú zvárané výhradne roboticky. Pre nás je to záruka bezchybných zvarov a pre Vás istota, že Vám kotol nebude tiecť. Je to aj základný predpoklad dlhej životnosti kotla.
 
Len nízky komínový ťah je potrebný pri kúrení v kotloch Enviro. Umožňuje to jedinečná konštrukcia spaľovacej komory a spalinových ciest. Nepotrebujete komín s veľkým priemerom a ani príliš vysoký.

V čom je vaša konštrukcia výnimočná (lepšia) od ostatných konštrukcii kotlov?

 

V prvom rade kladieme veľký dôraz na výber vysoko kvalitného, špeciálneho plechu určeného na výrobu kotlov. Už samotný tento krok je rozhodujúci pre dlhú životnosť kotla. Jedinečnosť konštrukcie potom spočíva v spôsobe, akým je palivo v kotloch BOTO ENVIRO spaľované. Spaľovacia komora kotla je navrhnutá tak, aby pracovala čo najefektívnejšie – má menší objem oproti ostatným kotlom na trhu , drevo v nej vydrží dlho horieť – zistíte, že je potrebné nakladať menej často a menej dreva. Jej výhodou je aj dokonalé prehorenie zmesi horľavín a tým potlačenie škodlivých emisií a kondenzátu ako aj minimálne množstvo popola. Pri horení v kotly Enviro M sa z vrstvy horiaceho paliva uvoľňuje prchavá horľavina. Vďaka špeciálnemu tvaru rádiusovej klenby sa táto zmes hromadí pod klenbou ohniska, kde sa zmieša so sekundárnym prívodom vzduchu a ťahom komína sa táto zmes preťahuje cez rozhorenú vrstvu paliva na rošte, kde zhorí za pôsobenia vysokej teploty. V mieste styku tejto zmesi a horiaceho paliva sa opäť privádza sekundárny vzduch. Prívod sekundárneho vzduchu je regulovaný. Celé teleso kotla, vrátane žiarupevných roštových trubiek je zaliate vodou, celý kotol je tepelným výmenníkom.”

ENVIRO M 30

kotol-enviro

Názov parametrov MJ M 30
Výkon kW 30
Šírka – Š mm 617
Hĺbka – H mm 733
Výška – V mm 1153
Hĺbka roštu mm 526
Stavebná hĺbka – S mm 936
Výška napojenia dymovodu – M mm 1005
Priemer dymovodu – D mm 160
Výška napojenia spiatočky vody mm 216
Priemer (vstup,výstup) vody DN G 2″
Hmotnosť kotla kg 314
Maximálna veľkosť polien cm 50
Účinnosť % 85
Objemový prietok spalín m3/h 174
Objem vody v kotlovom telese l 120
Maximálny prevádzkový pretlak vody bar 2
Minimálny prevádzkový pretlak vody bar 1
Skušobný pretlak vody bar 4
Maximálna prevádzková teplota °C 90
Predpísaný ťah komína Pa 8÷12
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 200÷240

kotol-enviro-m-popis