Ako správne kúriť drevom? Oplatí sa vedieť!

30.10.2016 07:18

Ako správne kúriť drevom? Oplatí sa vedieť! Väčšina domácností v obciach pod Poľanou si vyrába teplo individuálne spaľovaním dreva. Je to bežný a dnes najlacnejší spôsob vykurovania domov. Lenže priemerná spotreba dreva na domácnosť je obrovská, oveľa väčšia, ako by mohla a mala byť. Prečo? Predovšetkým, väčšina domov nie je zateplená a ich vykurovacie systémy nie sú dosť účinné. Aby sa tak stalo, museli by ľudia investovať značné prostriedky, a tie často nemajú. Ale aj keby neinvestovali ani cent, môžu ušetriť veľa dreva a pritom dosiahnuť vo svojich domoch takú istú tepelnú pohodu, ako doteraz. Navyše, nižšia potreba palivového dreva by im ušetrila aj veľa času a práce s jeho prípravou a tiež priestor na jeho skladovanie. Ako? Odpoveď je jednoduchá: treba správne kúriť! Nie je to nič zložité, ale musíte poznať niekoľko dôležitých zásad a dodržiavať ich. 

Zásada číslo jedna: Kúrte iba suchým a kvalitným drevom!

 Drevo by malo schnúť na prevetrávanom mieste aspoň dva roky. Pol roka ani rok nestačí. Vlhkosť je najdôležitejši parameter palivového dreva.

 Čerstvo spílené drevo obsahuje 50 až 60 % vody. Čím viac vody drevo obsahuje, tým viac energie pri horení sa spotrebuje na jej odparenie a tým menej energie sa premení na využiteľné teplo. Vysušené drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé. Ak schne dva roky, jeho vlhkosť klesne pod 20 %. Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny, sú jedovaté a popol z nich nebudete môcť použiť v záhradách ako hnojivo! Pri správnom horení a vlhkosti dreva ostáva ohnisko nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Toto je aj dobrý a jednoduchý ukazovateľ správneho kúrenia. Všade, kde z komína uniká čierny alebo farebný dym, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom. 

Zásada číslo dva: Správne založte oheň v peci 

Pri zakladaní ohňa v peci alebo krbe sa drevo najlepšie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán a keď horí zhora dole. Preto najprv naložte do ohniska hrubšie klátiky z tvrdého dreva, na ne dajte niekoľko tenších polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač alebo niekoľko prúžkov kartónu. Od podpaľovača alebo kartóna sa ľahko zapália triesky a od nich sa ľahko chytia spodné hrubšie polená. Tento spôsob zapaľovania sa môže zdať nezvyčajný. Drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie „naštartuje“. Pri tomto spôsobe zakladania ohňa vzniká oveľa menej dymu a emisií než pri tradičnom zapaľovaní (zdola papierom). 

Pozor: dbajte na to, aby drevo netlelo, pretože vtedy vzniká najviac jedovatých splodín a drevo riadne nezhorí. 
Zásada číslo tri: Neprekurujte pec ani krb nadmernými ani častými dávkami dreva. 

Optimálnu dávku dreva a interval prikladania stanovuje kachliar alebo výrobca krbu a vy musíte oba tieto údaje poznať! Ak máte starú pec a tieto jej kritické parametre nepoznáte, dajte si ich určiť alebo odhadnúť skúsenému peciarovi. Ďalšiu dávku vkladajte do ohniska až po vyhorení tej predchádzajúcej, nie skôr.

 Pri murovaných a kachľových peciach je interval prikladania najčastejšie 8 až 24 hodín. Stačí do nich prikladať 1 až 3-krát denne, nie častejšie. Inak vzniká riziko poškodenia pece a komína. Ale stále dbajte na to, aby ste nevkladali väčšie dávky dreva, ako predpísané. Pec, ktorá slúži ako hlavný zdroj vykurovania v dome, nikdy počas vykurovacej sezóny nevychladne. V prechodnom období do nej prikladáte možno len raz denne, počas silných mrazov 2 až 3-krát za deň. Zásada číslo štyri: Správne regulujte prívod vzduchu do ohniska a odvod spalín. Po zapálení dreva nechajte prívod vzduchu do ohniska aj komínovú klapku naplno otvorené. Postupne ich môžete privierať. Až keď zhasnú plamene nad tlejúcimi uhlíkmi (nie skôr!), uzavrite celkom prívod vzduchu do ohniska aj komínovú klapku a nechajte dávku vyhorieť. Najčastejšiou chybou pri kúrení je, keď ľudia prikladajú drevo do pece zakaždým, keď slabnú plamene nad uhlíkmi. Práve vtedy sa totiž začína energeticky najvýdatnejšia fáza horenia dreva a práve vtedy treba priškrtiť klapky, aby teplo neunikalo zbytočne komínom von. Podrobnejšie informácie o správnom kúrení aj s ilustráciami nájdete v osobitnom letáku Priateľov Zeme-CEPA alebo si ich stiahnite z Energoportálu na adrese: https://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/images/dokumenty/kurenie_letak_web.pdf.