Opravy a čistenia kanalizácie-KúRENIA

Ponúkame: ručné a strojové čistenie zvislej a ležatej kanalizácie, dažďových zvodov, sifónov, ďalej taktiež ručné a strojové čistenie WC, dvorných vpustí, gulí, drvičov odpadov, čerpanie vody a veľa ďalšieho. Uskutočňujeme čistenie a opravy kanalizácie, domových odpadov, potrubí všetkých typov, veľkostí a profilov. Predchádzajte haváriám. Pravidelné revízie a čistenia kanalizácie sú tou najlepšou prevenciou proti problémom s kanalizáciou.

Ponúkame čistenie a preplachovanie kúrenárskych systémov. Čistenie kúrenia cez filter MagnaCleanProfessional2 

RIDGID K-60 Špirálová čistička pre potrubia 32-150 mm

RIDGID K-60 Špirálová čistička pre potrubia 32-150 mm

Potreba chrániť systém ústredného kúrenia, kotol a jeho súčasti produktami MagnaClean

Hlavné dôvody, prečo si chrániť vykurovací systém produktmi MagnaClean

Produkty MagnaClean sú svojimi vlastnosťami to najlepšie čo na trhu nájdete pre ochranu Vášho kotla:

 1. Profesionálne riešenie - zachytenie čierneho kalu oxidu železa konkurenčné filtre kal nedokážu dostatočne zachytiť, iné vôbec
 2. Vysoká účinnosť - cyklónové riešenie ponúka niekoľkonásobne vyššiu účinnosť
 3. Najširšia škála filtrov - pre rôzne veľkosti vodných vykurovacích systémov
 4. Inovatívnosť - už 2. generácia filtrov + špeciálne silné magnety ako aj inovované chemikálie
 5. Najnižšia náročnosť na priestor - pri inštalácii aj servisovaní
 6. Rýchla a jednoduchá montáž - v priebehu niekoľkých minút
 7. Flexibilita - nezávisle variabilne smerovateľné konektory aj pre komplikované riešenia zapojení
 8. Rýchla obsluha a servisovanie - spoľahlivé rýchloupínacie konektory vysokej kvality
 9. Nízky odpor prietoku vody - plynulý prietok
 10. Účinne zachytáva nemagnetické nečistoty - dvojité zachytávanie pre oba smery prúdenia v spodnej aj vrchnej časti filtra

Ďalšie výhody vyplývajúce z inštalácie a používania filtrov MagnaClean nájdete v popise jednotlivých produktov. O tom ako spoločnosť ADEY vylepšuje produkty MagnaClean sa môžete dočítať v sekcii novinky.

POPIS PROBLÉMU VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV:

Prečo ste na začiatku po inštalácii s kotlom spokojní a postupom času sa kotol začne rapídne kaziť? Časté a finančne vyčerpávajúce návštevy servisného technika Vás už prestanú baviť a tak zvažujete, či je už čas na výmenou kotla? Vedeli ste, že to ešte nemusí byť dôvod na tak radikálne a finančne náročné riešenie. Máme pre Vás lepšie riešenie, poraďte sa s nami. Každý z nás pozná čierny kal nachádzajúci sa vo vykurovacích systémoch, s ktorým sme najčastejšie prišli do kontaktu pri odvzdušňovaní radiátorov.

Nežiadúce účinky kalu oxidu železa, biologických nečistôt a usadených minerálov

Spomínané nečistoty vytvárajú čierny kal oxidu železa. Je to skrytý nepriateľ aj Vášho vykurovacieho systému, pokiaľ ste ho dostatočne odborne neošetrili, tak časom určite dajú o sebe vedieť. Nakoľko sa to všetko odohráva vo vnútri vykurovacieho systému, bez správnych nástrojov je ťažké odhaliť čo sa vnútri odohráva. Nič netušiaci majiteľ vykurovacieho systému si všíma postupne narastajúce symptómy. Prejavuje sa to hlavne na znížení účinnosti vykurovacieho systému.
Po určitom čase následkom toho pre vytvorenie rovnakej tepelnej pohody užívateľ potrebuje zvyšovať výkon kotla nastavovaním vižšiej teploty na termostate. Pribúdajú k tomu stále častejšie hlásenia porúch Vášho doposiaľ spoľahlivého kotla a s tým spojené výjazdy servisného technika k jeho oprave, kým sa nakoniec rozhodnente kotol vymeniť. Prečo sa to deje a čo je príčinou?

Naporuchovejšie časti vykurovacieho systému, na ktoré má vplyv čierny kal oxidu železa vo vykurovacom systéme:

 • 1) výmenník - pripálenými usadeninami vo výmenníku sa znižuje účinnosť ohrevu pretekajúcej vody. Nárastom vrstvy usadenín sa postupne znižuje výkon Vášho kotla, či tepelného čerpadla a to už pri vrstvách niekoľkých µm. Pri väčších usadeninách výmenník znižuje svoj prietok, a tým zvyšuje odpor prietoku média. Výrobcovia novodobých a moderných kotlov neustále pracujú na zvyšovaní ich účinnosti. Súčasťou toho je úprava výmenníkov, pričom už súčasné kotle používajú výmenníky so stále jemnejšími prietokovými dráhami. Tým je systém citlivejší na čistotu vody v systéme. Tak sa usadeniny čierneho kalu oxidu železa a biologické nečistoty stávajú veľkým rizikom pre Váš kotol.

Príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

 • 2) prietokové a teplotné čidlá - už tenkým povlakom niekoľkých µm usadeného kalu oxidu železa, čidlá merajú skreslené hodnoty. Následne na základe porovnania nesprávnych hodnôt z rôznych čidiel riadiaca jednotka kotla vyhodnocuje takýto stav za poruchový. Narastajúcimi nánosmi sú hlásenia porúch kotlami častejšie, pričom je kotol často kvôli hlásenému poruchovému stavu odstavený z prevádzky. To Vám znižuje pocit komfortu. Pokiaľ nedôjde k prečisteniu, bežne sa tieto problémy riešia servisným zásahom a výmenou rôznych čidiel, ktoré zákonite ešte nemusia byť pokazené.

Príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

 • 3) radiátory - usadením čierného kalu oxidu železa v prvom rade na miestach s nižším prúdom prietoku, ako je stredná spodná časť radiátorov, vznikajú takzvané "studené miesta" na radiátoroch. Usádzaním kalu oxidu železa, sa zmenšuje výhrevná plocha radiátorov, preto je potreba dlhšie kúriť, aby sa zabezpečila požadovaná teplota vo vykurovanom priestore. Tieto "studené miesta" sú chladné, alebo majú radikálne nižšiu teplotu aj počas vykurovania. Kal oxidu železa a biologické nečistoty sa usádzajú aj na stenách radiátorov a sú vnútornou tepelnou izoláciou, čím radiátor aj celoplošne znižuje svoj vykurovací výkon. Dá sa s tým vôbec niečo robiť, keď čierny kal oxidu železa bežne dostupné filtre nedokážu zachytiť?

Príznaky závady: Prítomnosť studených bodov na radiátoroch, je možné cítiť aj dotykom spodnej a vrchnej časti radiátora, už pri jeho rozohriatí, presnejšie meranie môžete vykonať rôznymi teplomermi, najlepšie laserovým teplomerom a porovnaním teplôt v rôznych častiach radiátora. Avšak najlepší obraz o stave Vašich radiátorov získate pomocou vyhotovenia termosnímkov pomocou termokamery. Takouto výbavou disponujú naše partnerské firmy aj odborný servisní technici vykurovacích systémov. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o vyhotovenie termosnímkov Vašich radiátorov, alebo sa obráťte na nás a my Vám poradíme.

 •  4) potrubia - táto usadenina kalu oxidu železa a biologické nečistoty, či vodný kameň sa usádzajú aj na stenách potrubia. Hovoríme v prvom rade o vnútornej tepelnej izolácii potrubia, ktoré má ako sekundárny účinok zvýšenie odporu prietoku, teda zníženie prietoku potrubia. A to nielen pri oceľových, či medených rozvodoch, ale aj pri plastových rozvodoch, či plasthliníkových potrubiach podlahového kúrenia.

Príznaky závady: potrubie je počuteľne hlučnejšie pri vykurovaní v procese prietoku vody, pri termostatických hlaviciach na radiátoroch, nečistoty spôsobujú nedovieravosť, a tým vydáva systém jemne pískavý zvuk

 • 5) obehové čerpadlá - nanášaním usadenín čierneho kalu oxidu železa a biologických nečistôt na rotujúce časti obehových čerpadiel sa zvyšuje odpor trenia dotykových plôch, tým sa viac namáhajú a znižujú svoj výkon. Takýmto vyšším namáhaním sa znižuje ich životnosť.

Príznaky závady: ak voda vo vykurovacom systéme obsahuje kal oxidu železa a iné nečistoty, zvyšuje sa hustota vody v systéme, čo spôsobuje jeho ťažší prietok, hlavne cez súčasti, ktoré majú už ajtak usadeninami znížený prietok. Obehové čerpadlá nainštalované v takomto zašpinenom vykurovacom systéme sa nadmerne namáhajú. Následkom toho spomalené prúdenie zakalenej vody spôsobuje nedostačujúcu dodávku tepla do radiátorov. To značne predlžuje čas potrebný na ohriatie vykurovanej miestnosti.

Príznaky závady: Nadmerné prehrievanie obehových čerpadiel, čerpadlo taktiež vydáva neprirodzené zvuky

 • 6) ďalšie súčasti - vykurovací okruh môže obsahovať okrem základných komponentov aj iné, menej bežné, či nadštandardné súčasti, ako napríklad ventily zónovej regulácie, prídavné výmenníky pre ďalšie vykurovacie telesá, alebo celé systémy. Čím je vykurovací systém komplikovanejší, tým je poruchovejší následkom nepriaznivého vplyvu čierneho kalu oxidu železa.

Príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

Odstránenie závad: overeným a vysokoúčinným postupom štyroch krokov si zabezpečíte odstránenie závady a trvalú ochranu. Odporúčame prečistenie radiátorov, alebo celého vykurovacieho systému s použitím preplachovacieho zariadenia MagnaCleanse v súčinnosti s VibraClean. Pre účinnejší preplach odporúčame použiť chemikálie MagnaClean, ktoré slúžia na chemickú úpravu vody. Pri kroku preplachu použite špeciálny čistiaci prípravok pre vykurovacie systémy MC3+ CLEANER a pre následnú preventívnu ochranu systému použite prípravokMC1+ PROTECTOR pre vytvorenie jemného filmu na stenách vykurovacieho systému, aby sa na nich nezachytávali nečistoty čierneho kalu oxidu železa. V postupe štyroch krokov je inštalovaný cyklónovo-magnetický filter MagnaClean.

Výbavou chemikálií a filtrov MagnaClean disponujú naše partnerské firmy, ako aj odborní servisní technici vykurovacích systémov, či renomovaní inštalatéri. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o použitie chemikálií MagnaClean MC3+ CLEANER a MC1+ PROTECTOR. V prípade, že máte podlahové kúrenie, odporúčame zaradiť do procesu prevencie aj MC10 BIOCIDE na ochranu Vášho nízkoteplotného vykurovacieho systému. Ak nemáte vlastného kúrenára, obráťte sa na nás a my Vám poradíme.

Rýchly a účinný preplach vykurovacích systémov s MagnaCleanse

Najvhodnejší a najúčinnejší postup pri čistení a údržbe vykurovacích systémov a systémov centrálneho zásobovania teplom je založený na rozsiahlom testovaní a nezávislom výskume. Za tento ucelený postup ochrany vykurovacích systémov, Adey získalo v roku 2015 špeciálne ocenenie. Odporúčaný postup zahŕňa štyri kroky pomocou prémiových kvalitných filtrov a chemikálií pre optimalizáciu výkonu a vrátenie pôvodnej účinnosti vykurovania centrálneho vykurovacieho systému. Tento špeciálny postup ochrany vykurovacích systémov v štyroch krokoch, vyvinutý spoločnosťou Adey, vyhral významné ocenenie, čím sa dokazuje profesionalita a spoločnosť Adey opätovne potvrdzuje svoje prvenstvo.

Postup trvalej ochrany vykurovacieho systému spočíva v 4 po sebe nasledujúcich krokoch:

 1. čistenie - vykurovacieho systému s prípravkom MC3+
 2. preplach - pomocou zariadenia MagnaCleanse
 3. inštalácia - cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean
 4. prevencia - ošetrenie vykurovacieho systému s prípravkom MC1+

Špeciálny postup ochrany vykurovacieho systému zabezpečuje:

 • Úplné odstránenie usadeného čierneho kalu oxidu železa v priebehu jedného cyklu
 • Vysoko-efektívny postup preplachu s vynikajúcim účinkom
 • Čistiaci prípravok MC3+ CLEANER zostáva naďalej vo vykurovacom systéme v priebehu celého procesu
 • Vykurovací systém je v priebehu celého procesu čistenia vyhrievaný - pre lepšie výsledky
 • Šetrný k vode - vypúšťa sa iba nadbytočný zachytený kal, na konci procesu čistenia
 • Použitím zariadenia MagnaCleanse môže byť systém preplachu ukončený už do dvoch hodín
 • Následná trvalá ochrana kotla pre jeho lepší výkon a účinnosť - inštaláciou cyklónovo-magnetického filtra do vykurovacieho systému
 • Preventívna ochrana vykurovacieho systému - použitím prípravku MC1+ PROTECTOR

Trvalá ochrana systému

Výkonné preplachovanie vykurovacieho systému je veľmi efektívne, pokiaľ sa vykonáva kvalifikovaným technikom. Napriek tomu je pravdou, že hromadenie oxidu železa je diskutovanou otázkou v rámci problematiky vykurovacích systémov.
Efektívny postup prečisťovania s MagnaCleanse poskytuje veľmi efektívne riešenie. Nakoľko tento postup prečisťovania v štyroch krokch neodstraňuje len jednorázovo usadený čierny kal oxidu železa z vykurovacieho systému a jeho súčastí, ale poskytuje taktiež trvalú a vo väčšine prípadov doživotnú ochranu vykurovacieho systému. Trvalá ochrana je zabezpečená inštaláciou filtra z rady MagnaClean od spoločnosti Adey.

Tento efektívny postup štyroch krokov umožňuje montážnym firmám vykonávať tento servisný preplach už za dve hodiny, čím šetrí čas aj financie majiteľom vykurovacích systémov. Pre odborných servisných technikov, či inštalatérov to znamená poskytovanie kvalitných služieb, prostredníctvom vysoko-účinného preplachu centrálneho vykurovacieho systému a efektívne využitý čas rýchlym vybavením požiadavky zákazníka.

Montážny technik vykurovacích systémov by mal pamätať na svojich zákazníkov v týchto oblastiach:

- byť odborne zdatný v problematike, aby vedel zodpovedať prípadné otázky zákazníkov. Byť spoľahlivý v oblasti poradenstva;
- vedieť správne odporúčať vhodné riešenie, ktoré bude plnohodnotne šetriť finančné prostriedky majiteľa vykurovacieho systému;
- poskytnúť rýchly servis a zabezpečiť kvalitný výsledok práce - vykonanou prácou presvedčiť zákazníka o odbornosti a kvalite práce aj zachovaním poriadku;
- následne zabezpečiť opakovanú starostlivosť o zverený vykurovací systém
- to všetko má viesť k spokojnosti zákazníka, ktorý takého technika rád odporučí aj svojím známym

Používaním postupu štyroch krokov od spoločnosti Adey poskytnete zákazníkovi služby z doposiaľ najlepšie ponúkanej praxe. Takáto práca inštalatérom umožní budovať a posilňovať vzťahy so zákazníkmi.

 

Ponúkame škálu riešení filtrácie a chemickej úpravy vody vykurovacích systémov pre byty, závody, či teplárne

Pýtate sa otázku: Ktorý produkt je pre Vás ten najvhodnejší? Pozrite si viac informácií o jednotlivých produktoch na našich stránkach, alebo nás kontaktujte a my Vám poradíme.

Spoločnosť Adey produkuje celý rad magnetických filtrov, aby pasovali na rôzne veľkosti systémov - od jedno-izbového bytu, až po priemyselné jednotky pre veľké priemyselné vykurovacie systémy:
 

CYKLÓNOVO-MAGNETICKÉ FILTRE - pre domácnosť:

 1. MagnaClean Profesionál 2 je určený pre domy s vykurovacími systémami priemernej veľkosti (7+ radiátorov).
 2. MagnaClean Micro 2 je určený pre menšie vykurovacie systémy s menším počtom radiátorov a v takých prípadoch je zvyčajne aj menší priestor pod kotlom na montáž filtra. Preto je tento filter svojimi malými rozmermi vhodným a stále vyhovujúcim riešením.
 3. MagnaClean Profesionál 2XP je určený pre väčšie domy, alebo stavby s priemerom vykurovacieho potrubia 28mm.

PRIAMO-PRIETOKOVÉ PRIEMYSLENÉ FILTRE - pre priemyselné použitie:

Filtre rady Commercial od 2" až po 8" - sú priemyselné filtre určené pre väčšie stavby, ideálne pre bytové domy, paneláky, teplárne ale aj fabriky, či výrobné závody s vlastným vykurovacím okruhom.
Tieto filtre odbornou montážou šetria čas odstávky vykurovacieho systému, ktorý je potrebný na jeho vyčistenie, a to s bezkonkurenčnou účinnosťou a rýchlym servisným výplachom a odstránením zachytených nečistôt. Prečítajte si viac o produkte Commercial v časti Filtre MagnaClean.

Používaním filtrov MagnaClean, ako majiteľ vykurovacieho systému dodávateľ tepla, znížite poruchovosť systému a zvýšite kvalitu podávaných služieb dodávky tepla, ako aj plynulý chod systému a kotla počas vykurovacej sezóny.  
Montážou filtrov MagnaClean servisný technik zabezbečí efektívnejšie využitie servisného času a možný väčší počet odservisovaných vykurovacích systémov v kratšom čase.

je to sada vysokokvalitných prípravkou MagnaClean s vysokou účinnosťou pre čistenie usadenývh nečistôt a taktiež silnou prevenciou proti usadzovaniu vzniknutých nečistôt. Tieto chemikálie sú vyvinuté tak, aby boli zároveň šetrné k Vášmu vykurovaciemu systému.
MC1+ RAPID PROTECTOR 300ml - tento prípravok na preventívnu ochranu vykurovacieho systému je v nádobe pod tlakom, umožňuje tak rýchlu aplikáciu (len 20 sekúnd), bez potreby vypúšťania tlaku z vykurovacieho systému. Je rýchlo a ľahko aplikovateľný. Je takžiež vhodný pre všetky druhy vodných vykurovacích systémov.
MC3+ RAPID CLEANER 300ml - tento prípravok na prečistenie vykurovacieho systému je v nádobe pod tlakom, umožňuje tak rýchlu aplikáciu, bez potreby vypúšťania tlaku z vykurovacieho systému. Je rýchlo a ľahko aplikovateľný (len 20 sekúnd). Je taktiež vhodný pre všetky druhy vodných vykurovacích systémov.

MC1+ PROTECTOR 500ml - tento prípravok slúži na vytvorenie ochrannej vrstvy na vnútornej časti vykurovacieho systému. Táto vrstva slúži ako preventívna chorana proti vytváraniu a usádzaniu čierneho kalu oxidu železa. Vhodný pre všetky druhy vodných vykurovacích systémov.
Dostupné aj v baleniach:
MC1+ PROTECTOR 5L
MC1+ PROTECTOR 10L

MC3+ CLEANER 500ml - tento prípravok slúži na vyčistenie systému od usadenín čierného kalu oxidu železa. Alikovaním tohto prípravku sa usadeniny čierneho kalu oxidu železa uvoľňujú a následne ich zachytí nainštalovaný filter. Vhodný pre všetky druhy vodných vykurovacích systémov.
Dostupné aj v baleniach:
MC3+ CLEANER 5L
MC3+ CLEANER 10L

MC10 Biocide 500ml - tento prípravok je určený pre chmickú úpravu vody vo vykurovacom systéme a zabraňuje tvorbe a množeniu sa baktérií, teda biologických nečistôt v nízkoteplotných vodných vykurovacích systémoch, s podlahovým, stenovým alebo stropným vykurovaním. 

Nová receptúra ​​bola špeciálne vyvinutá, aby poskytovala výnimočné výsledky pri použití v kombinácii s najlepším preplachovacím zariadením MagnaCleanse® od spoločnosti Adey.

Používaním chemikálií MagnaClean, si ako majiteľ vykurovacieho systému alebo dodávateľ tepla, znížite poruchovosť systému a zvýšite kvalitu podávaných služieb dodávky tepla ako aj plynulý chod systému a kotla počas vykurovacej sezóny.
Aplikovaním chemikálií MagnaClean servisný technik zabezbečí efektívnejšie využitie servisného času a možný väčší počet odservisovaných vykurovacích systémov v kratšom čase. 

Magnacleanse Complete Solution Kit - je profesionálny preplachovací systém používaný odbornými servisnými technikmi vykurovacích systémov, či renomovanými inštalatérmi, slúžiaci na vysokoúčinný preplach Vášho vykurovacieho systému. Je najlepším preplachovacím zariadením MagnaCleanse® od spoločnosti Adey. Kompletné balenie obsahuje: zariadenie Magnacleanse, VibraClean, hadice s rýchloupínacími svorkami a vypúšťacím ventilom, kufrík s rýchlospojkami na pripojenie k vykurovaciemu systému.

Magnaclean MagnaCleanse

Rýchle a efektívne ústredné kúrenie systém splachovania s pokračujúcim ochranou

 • • Odstraňuje prakticky všetky pozastavená čierny oxid železitý v jednom prechode
 • • Systém preplachovania možno teraz dosiahnuť v ako malý ako dve hodiny
 • • Efektívne výsledky systém preplachovania prebiehajúcej ochranou
 • • čistiace zostáva naďalej sústredená v rámci systému počas procesu
 • • dennej starostlivosti zostane vyhrievaný v systéme počas procesu - Efektívnejšie
 • • šetrí vodu - odstránenie len na konci procesu
 • • Efektívne, pokračujúca ochrana kotla pre lepší výkon a efektivitu

S ochranou životnosť systému

Kým power-preplachovanie je veľmi efektívne, keď vykonáva kvalifikovaným technikom, je to skutočnosť, že hromadenie oxidu železa je diskutovanou otázkou v rámci systému.

MagnaCleanse poskytuje extrémne efektívne riešenie, pretože nielen že odstraňuje rovnako kaly zo systému vo väčšine prípadov, ale tiež poskytuje trvalú ochranu životnosť s inštaláciou MagnaClean domáceho filtra. Tento proces umožňuje inštalatérom vykonávať rutinné systém flush v ako malý ako dve hodiny poskytuje potenciálne viac produktívne a ziskové preplachovací riešenie pre ústredné vykurovanie profesionálov.

Magnaclean MagnaCleanse Video

Preplachovanie MagnaCleanse

Krok za krokom k ako to funguje ...

Pozrite sa na video


 

Magnaclean MagnaCleanse Video

Amazing MagnaCleanse

Inštalačné Paul Daley dáva jeho verdikt ...

Pozrite sa na video

Inštalácia - kombinácia / uzavretých systémov,

Odstránenie čierneho železa oxidu a nemagnetických materiálov a čistiaci prostriedok pre kombinácie / uzavretými systémami

Po dokončení všetky príslušné predbežné elektrická bezpečnostnú kontrolu kotla a potrubia, ktorým sa potvrdzuje bezpečnú izoláciu a zemskú dráhu, izolovať systém ústredného kúrenia a kanalizácie.

Identifikácia umiestnenia pre inštaláciu MagnaClean filtra. Pripravte potrubia, inštalácia MagnaClean medených lakte a izolácie ventilov dodávaných. NB Pozri MagnaClean pokyny pre inštaláciu.

Po dokončení inštalácie MagnaClean, vyberte filter a pripojte MagnaCleanse hadice medzi RapidFlush filtra a MagnaCleanse konektorom HTV pripojené k izolačným ventilom na potrubí. NB Prietok MagnaCleanse RapidFlush Filter by mala vstúpiť v pravom dolnom rohu a ukončite vľavo hore ,

Vypnite uzatváracie ventily na RapidFlush Filter. Povoľte a vyberte zostavu veka od jedného z RapidFlush ich filtre.

Pridajte vhodný čistiaci prostriedok k systému cez RapidFlush ich filtre.

Zapnite uzatváracích ventilov na RapidFlush Filter. Znovu naplniť a natlakujte systém ústredného kúrenia zaisťuje radiátory sú poloprázdne. Skontrolujte, či nedochádza k úniku.

Zapnutie vykurovacieho systému (všetky radiátory Open) po dobu 15 minút. Vykurovacie telesá by mal byť horúce na dne, za studena v hornej časti.

Vypnite všetky ventily obtokové a všetky radiátory, opúšťať len jedného chladič otvoriť naraz. S systém beží, používať Adey je VibraClean nástroj pripojený k SDS vrták, nastavená na kladivo režimu iba so žiadnym rotačným akciou, agitovať každom radiátore po dobu 15-20 sekúnd.

Pokračovať v VibraClean chladiča agitáciu k uvoľneniu žiadne usadeniny kalu, kým návrat hadicu k RapidFlush Filter beží jasné.

Izolovať a vyčistiť RapidFlush filter podľa potreby. Použitie osobných ochranných prostriedkov, tj rukavice a papierové uteráky, utrite magnetit do vedra alebo vrecia na odpad a zlikvidujte správne. Až budete spokojní, otvoriť ďalšie chladič, vypnite ošetrené chladič a postup opakujte, kým všetky radiátory sú čisté.

Nastaviť ovládanie kotla do polohy OFF. Pripojte vypúšťaciu hadicu k MagnaCleanse vypúšťací ventil a zaistite jubilejný klip.

Vypnite HTV konektora izolačné ventil 2 na potrubie vratnej vody do kotla, opúšťať izoláciu HTV ventil 1 otvorený.

Skontrolujte, či sú všetky radiátory a obchvaty sú vypnuté, takže najďalej chladič z kotla Open. Zapnite plniace slučku a nechajte napájacej vody k vyprázdneniu prostredníctvom systému.Aby voda mohla odtekať do vhodného miesta vonku, až je číry. Po dokončení, vyplňte a odvzdušnenie chladiča a nechajte obiehať po dobu 30 sekúnd. Vždy otvoriť ďalšie chladič pred vypnutím očistenú chladič. Opakujte tento postup na každom radiátore, kým systém splachovania je kompletný.

Vypnite plniace slučku a HTV konektora izolačné ventil 1 a vypustite MagnaCleanse montáž. Všetky radiátory by teraz mali byť plná. Nainštalujte MagnaClean filter do systému. NB PozriMagnaClean pokyny pre inštaláciu.

Pridajte vhodný inhibítor do kanistra, tj použite vypúšťací ventil Pro-Vyplniť alebo odobratie kanister zostavy veka a nalejte do filtra (pojme približne pol litra). Otvorte uzatváracie ventily a odstráňte všetok vzduch.

Zapnite systém a re-set kontrol na požiadavky zákazníka. Otvorte všetky ventily obtokové skôr uzatvorené.

Komisia o systéme nasledujúce pokyny výrobcu.

Pred opustením majetku, vykonáva konečnú prácu - SERVICE MagnaClean FILTER zabezpečenie konečnej kontroly sa vykonáva na tesnosť.

Inštalácia - otvorené ventiloval systémy

Odstránenie čierneho železa oxidu a nemagnetických materiálov a čistiacim prostriedkom pre otvorené systémy odvetraných

Rozlíšiť tri portu ventilu a potvrďte ručnú prevádzku. Ak nie, nainštalujte izolačnú ventil na tok valca alebo návratu. Vyplňte všetky príslušné predbežné elektrická bezpečnostnú kontrolu kotla a potrubia, ktorým sa potvrdzuje bezpečnú izoláciu a zemskú dráhu, izolovať systém ústredného kúrenia a kanalizácie.

Identifikácia umiestnenia pre inštaláciu MagnaClean filtra. Pripravte potrubia, inštalácia MagnaClean medených lakte a izolačné ventil dodáva. NB pozri MagnaClean pokynov pre inštaláciu.

Po dokončení inštalácie MagnaClean, vyberte filter a pripojte MagnaCleanse hadice medzi RapidFlush filtra a MagnaCleanse konektorom HTV pripojené k izolačným ventilom na potrubí. NB Prietok MagnaCleanse RapidFlush Filter by mala vstúpiť v pravom dolnom rohu a ukončite vľavo hore ,

Vypnite uzatváracie ventily na RapidFlush Filter. Povoľte a vyberte zostavu veka od jedného z RapidFlush ich filtre.

Pridajte vhodný čistiaci prostriedok k systému cez RapidFlush ich filtre.

Znovu naplniť a natlakujte systém ústredného kúrenia zaisťuje radiátory sú poloprázdne. Skontrolujte, či nedochádza k úniku.

Zapnutie vykurovacieho systému (všetky radiátory Open) po dobu 15 minút. Vykurovacie telesá by mal byť horúce na dne, za studena v hornej časti.

Vypnite okruh teplej vody, ventily obtokové a všetky radiátory, opúšťať len jedného chladič otvoriť naraz. S systém beží, s použitím VibraClean nástroja Adey je pripojený k SDS vŕtačky, nastavenú na kladivo režimu iba so žiadnym rotačným akcie a agitovať každý radiátor za 15-20 sekúnd.

Pokračovať v VibraClean chladiča miešadlo k uvoľneniu žiadne usadeniny kalu, kým návrat hadicu k RapidFlush Filter beží jasné.

Izolovať a vyčistiť RapidFlush filter podľa potreby. Použitie osobných ochranných prostriedkov, tj rukavice a papierové uteráky, utrite magnetit do vedra alebo vrecia na odpad a zlikvidujte správne. Až budete spokojní, otvoriť ďalšie chladič, vypnite ošetrené chladič a postup opakujte, kým všetky radiátory sú čisté.

Nastaviť ovládanie kotla do polohy OFF. Pripojte vypúšťaciu hadicu k MagnaCleanse vypúšťací ventil a zaistite jubilejný klip. Dočasne uzáver z expanznej potrubia.

Dočasne pripojte studenej sieťové napájanie a napájanie nádrž studená posuvu (obísť hlavičky nádrže), vrátane kombinovanej zastavenie kohútika a tlakomerom kontrolovať tlak vody.

Vypnite izolačné HTV ventil 2. Otvorte vykurovací okruh len (dva alebo tri portu ventilu), pričom prietok vojne uzavretý. Skontrolujte, či sú všetky radiátory a bypass sú vypnuté, takže najďalej chladič z kotla Open.

Zapnite studenej elektrickej siete a nechajte napájacej vody k vyprázdneniu potrubím, čiastočne naplnené chladič a späť. Aby voda mohla odtekať do vhodného miesta vonku, až je číry.

Po dokončení plnenia a odvzdušnenie chladič a nechá sa cirkulovať po dobu 30 sekúnd. Opakujte tento postup na každom radiátore až do kompletnej. Vždy otvoriť ďalšie chladič, pred vypnutím očistenú chladič. Akonáhle sú všetky radiátory boli vyčistené, otvoriť domáci portu teplej vody, zatvorte vykurovací portu centrálnej. Týmto je vytlačený výmenník vnútri valca.

Po ukončení predchádzajúcej krok, zapnite izolačným HTV ventilu 2 na návrat do kotla a vypnite izolačné HTV ventil 1 zo systému, zatvorte port teplej vody a nechajte studenú vodu k vyprázdneniu kotlom a RapidFlush filtrom.

Po dokončení vypnite izolačné HTV ventil 2 a studená sieťového napájania. Všetky radiátory by mala byť plná a ventily otvorené. Vyberte nádrž hlavičky a dôkladne vyčistiť. Znova pripojiť.Odstráňte viečko z expanznej potrubia a pripojte studený prívod napätia dodávky hlavičky nádrže a zásobovanie chladnú krmiva systému.

Doplňte systém, ktorý umožní nádrž záhlavie vyplniť na požadovanú úroveň. Po dokončení vyberte odvodnené MagnaCleanse zostavu, odpojiť a znova nainštalovať MagnaClean filter na izolačných ventilov. Ak táto metóda nie je vhodná zabezpečiť úplný odtok nadol sa vykonáva.

Pridať odporúčanú inhibítor do kanistra, tj použite vypúšťací ventil pre-výplne alebo odstránenie nádobky zostavy veka a vlejte do filtra (pojme približne pol litra). Otvorte uzatváracie ventily a odstráňte všetok vzduch.

Zapnite systém a re-set kontrol na požiadavky zákazníka. Otvorte všetky ventily obtokové skôr uzatvorené.

Komisia o systéme nasledujúce pokyny výrobcu. Pred opustením vlastnosť, vykonať poslednej úlohy - SERVICE MAGNACLEAN FILTER zabezpečenie konečnej kontroly sa vykonáva na tesnosť.

 

- See more at: https://www.adey.com/installers/filters/magnacleanse#sthash.HVZOqCCL.dpuf