ATTACK Letak_Dotacie_SK_12_2015_A4_web.pdf (1463060)Zelená domácnostiam

VYMEŇTE STARÝ KOTOLl ZA NOVÝ V RÁMCI

DOTÁČNEHO PROGRAMU !

 
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU
KOTLOV NA BIOMASU
- v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník
peliet, dopravník peliet
- v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník
vody/zásobníkový ohrievač vody
- v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci
dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody/
zásobníkový ohrievač vody
- komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo,
expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca
jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej
vody do kotla)
-montážny materiál potrebný na zapojenie kotla
-montážne práce

- skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzKY 

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

Splyňovacie kotly na drevo ATTACK SLX, DPX, DP a rovnako aj kombinovaný kotol WOOD&PELLET sú moderné kotly, ktoré svojou technológiou získajú z dreva maximum a pritom svojím ekologickým spaľovaním šetria životné prostredie.

„Drevo je obľúbené palivo, lebo šíri príjemné teplo a rastie prakticky priamo pred dverami.“

Rada 5000 Rada 6000 Rada 7000 Rada 9000
ATTACK DP ATTACK DPX ATTACK SLX ATTACK WOOD&PELLET
DP DPX SLX WOOD&PELLET
  • ATTACK DP 25 – 95 STANDARD
  • ATTACK DP 25 – 95 PROFI
  • ATTACK DPX 15 – 80 STANDARD
  • ATTACK DPX 15 – 80 PROFI
  • ATTACK DPX 15 – 45 LAMBDA
  • ATTACK DPX 15 – 50 COMBI Pellet
  • ATTACK SLX 20 – 55 PROFI
  • ATTACK SLX 20 – 55 LAMBDA Touch
  • ATTACK WOOD&PELLET
Plochý rebrový výmenník kotla
 
Objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 
Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá obsluha a údržba
 
Vyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm pre zabezpečenie dlhej životnosti kotla
 
Modulovateľné otáčky ventilátora - modifikácia PROFI ver. PID
 
Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
V prevedení ľavé aj pravé otváranie dvierok
 
Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla
Vysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ s pohyblivými turbulátormi
 
Objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 
Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky – čistý výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov, úspora paliva
 
Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok ventilátora na základe teploty spalín – modifikácie PROFI ver. PID
 
Modulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI ver. PID, LAMBDA
 
Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva (od 25 kW), čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
 
Možnosť modifikácie LAMBDA – najpokročilejšie technológie riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 
Možnosť spaľovania alternatívnych palív, ako sú jadrá z olív a kocková drevina, v automatických horákoch s výkonmi 30 a 50 kW – modifikácie COMBI Pellet
 
Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla
Vysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ s pohyblivými turbulátormi
 
Nadštandardný objem nakladacej komory kotla, aký na trhu nenájdete, od 200 – 230 l, ktorá zabezpečí dlhšiu dobu horenia na jedno naloženie paliva
 
Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky, čistý výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov, úspora paliva
 
Suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory – zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory
 
Modulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI ver. PID, LAMBDA Touch
 
Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
Automatické ovládanie rozkurovacej klapky, spojené s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
 
Možnosť modifikácie LAMBDA Touch – najpokročilejšia technológia riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 
Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok ventilátora na základe teploty spalín – modifikácie PROFI ver. PID
 
Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla
Inovatívny kombinovaný kotol – 2 prevádzkové režimy – maximálne pohodlie zákazníka
 
Nadštandardne objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 
Automatické čistenie turbulátorov a peletovej komory – najvyšší komfort čistenia
 
Suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory – zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory
 
Horák na pelety s plne automatickým riadením prevádzky (t. j. zapálením a vyhasnutím), s funkciou automatického čistenia a vlastnou diagnostikou chýb
 
Automatické spaľovanie peliet a dreva – jeden komín
 
Nerezový horák ATTACK – spaľovacia komora a rošt horáka vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele
 
Automatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od kvality použitých peliet
 
Automatický prechod z prevádzky na drevo na prevádzku na pelety – flexibilná voľba paliva
 
Vyspelá a moderná elektronika so 6-palcovým dotykovým displejom LAMBDA Touch - najpokročilejšie technológie riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 
Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá obsluha a údržba
 
Viacstupňový koncept bezpečnosti – príjemný pocit bezpečia
 
Spoľahlivé sledovanie prítomnosti plameňa pomocou fotobunky
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
Možnosť spustenia, monitorovania, riadenia a vypnutia kotla cez internet a pomocou aplikácie v Smartphone
 
Možnosť ľavého aj pravého prevedenia dvierok
 
Súčasťou kotla je cyklónový odlučovač
 
Možnosť umiestnenia zásobníka peliet vedľa kotla, aj mimo neho do vzdialenosti 10 m
Tvarovky

Popis splyňovacích kotlov

Kotol je konštruovaný pre spaľovanie dreva, na princípe splyňovania dreva s použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla. Splyňovací kotol je tvorený dvomi komorami oddelenými tryskou. Teleso kotla tvorí násypka paliva, ktorá je v spodnej časti osadená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom pre prechod spalín a plynov. Kvalitná žiarobetónová tryska je srdcom kotla a  zaručuje mu spoľahlivú prevádzku pri extrémne vysokých prevádzkových teplotách okolo 1 100 °C. Samotné žiarobetónové tvarovky odolávajú teplotám až do teploty 1 350 °C.

Tvarovky použité v popolníkovej časti kotla naakumulujú teplo zo spalín, pričom sa zvýši ich povrchová teplota a potom slúžia ako „katalyzátor“  spaľovania,  ktorý  zabezpečí  dohorenie  škodlivých emisií v kotle a tým zabráni ich úniku cez komín do okolitej atmosféry. Na výber materiálu a výrobný proces žiarobetonových tvaroviek sa kládol veľmi prísny dôraz.Tvar týchto tvaroviek bol vyvinutý na základe dlhoročných skúseností tak, aby kotol dosahoval tie najlepšie parametre spaľovania.

Zobrazený počet: 244896
Zoradiť podľa výkonu:  Zoradiť podľa objemu: 
Spôsob zobrazenia: 
 

Ponúkame predovšetkým vykonanie všetkých inštalatérskych a vykurovacích prác. Ak to povaha diela vyžaduje, zaistíme i ďalšie remeslá, ako napríklad murárov alebo obkladačov Vždy sa snažíme zaistiť komplexné riešenie. Poradíme Vám v technických otázkach, pomôžeme s výberom i nákupom technológie a zariaďovacích predmetov.


Inštalatérske práce

Všetky inštalatérske zásahy robia skúsení inštalatéri s niekoľkoročnou praxou v odbore. Jedine dostatočne dlhá prax je zárukou dobrých a kvalitných služieb.

Opravy a čistenia kanalizácie

V oblasti inštalatérstva ďalej poskytujeme vyhľadávanie a posudzovanie porúch na domových rozvodoch kanalizačných potrubí.

-Predaj a montáž kotlov ATTACK,VIADRUS na drevo,radiátorov gamatiek ohrievačov,bojlérov,plynových kotlov aj kondenzačných

-Opravy a GO plechových kotlov až do 1000 KW AKV,ARK,RK,RKA,Slatina 40-60

-Zámočníké a zváračské práce s úradnou skúškou.

-Montáž a rekonštrukcie kúrenia,vody,(meď-plast-kov)

-Stavebné,obkladačské práce,sadrokarton,zámkové dlažby,

-Predaj a mont.slnečných konektorov a tepelných čerpadiel

imag0329.jpg

Fotovoltaická elektráreň 3000W/48V

 

 

 

DOPRAVA

-Osobná dopava MINIBUSMI do 20 miest,   Nákladná do 2t,  Odťahová služba do 3,5t vozík

RIDGID K-60 Špirálová čistička pre potrubia 32-150 mmKúrenie komplet na kľúč

Prvá  Hlavná zásada je, aby ste nemali predstavu o "veľkej muzike za málo peňazí".

 Teplovodný krb,alebo kotol na drevo je výborné riešenie, ale iba v prípade, že sú použité
 kvalitné komponenty zabudované odbornou firmou. Samozrejme pri
 týchto systémoch je na prvom mieste bezpečnosť a spoľahlivosť. Z tohto
 dôvodu je nutné si uvedomiť, že pre správnu funkciu potrebujeme
 vysokoúčinnú krbovú vložku,kotol. Rozdelenie výkonu s čo najväčším podielom
 odvodu tepelnej energie do teplonosného média. Akumulačnú nádobu so
 správne nadimenzovanou veľkosťou s prihliadnutím na životnosť a na
 možnosť napojenia iných zdrojov (solárne panely, tepelné čerpadlo
 atď.). Pre správnu funkciu systému je ďalej potrebná čerpadlová
 jednotka, elektronika pre automatickú funkčnosť a taktiež bezpečnostné
 komponenty v prípade výpadku elektrickej energie. Pri teplovodnom krbe,kotle na drevo,uhlie...
 NEOBSTOJA ŽIADNÉ NÁHRADNÉ, DOČASNÉ A PROVÍZORNÉ RIEŠENIA !

Viac tu: https://www.kurenie-stavby-doprava.sk/news/kurenie-krbom/

Základom dobrého kúrenia je dobrý projekt a správna technológia optimálne navrhnutá s dôrazom na nízke investičné a prevádzkové náklady
Nie je projekt ako projekt". Dobrý projekt je ten ktorý dokáže usporiť až 30% investičných nákladov, a zároveň dosahuje minimálne prevádzkové náklady a tak zabezpečuje aj návratnosť samotnej investície. Ak je projekt "nepremyslený" do detailov, zákazníka čaká bežne vyššia spotreba energií (v priemere zo skúsenosti po auditoch) až o 15 % vyššia ako by ju dosiahol s kvalitným projektom. Na zamyslenie stojí tiež fakt, že cena kvalitného projektu môže byť rovnako drahá ako cena nekvalitného projektu, alebo dokonca lacnejši

Naše skúsenosti dlhodobo potvrdzujú fakt, že existujú a sú aktuálne realizované mnohé stavby, ktoré sú z hľadiska potreby výkonu zdroja tepla a prevádzkových nákladov nevhodne navrhnuté alebo nadimenzované. Medzi úplne bežné chyby projektantov patria zlé návrhy výkonu zdrojov tepla, nesprávne dimenzovanie jednotlivých komponentov vykurovacieho systému a ich vzájomného vyladenia. Napríklad nesprávny výkon obehového čerpadla k výkonu tepelného čerpadla a výmenníkov tepla, nesprávna rozteč podlahového vykurovania, podcenenie izolačných materiálov, zlé hydraulické vyregulovanie a vysoké odpory vykurovacích okruhov, kde každý komponent môže spôsobiť straty až niekoľko percent z celkového výkonu zdroja tepla . Nesprávne nevrhnutá regulácia alebo zle nastavená tieto straty ešte zvyšuje. Prečo projekt od diplomovaného projektanta môže mať takéto chyby? Okrem skúseností sú projektanti často tlačení aj samotným investorom do projektov v ktorých chce investor vidieť niečo čo mu odporučil známy,že jemu to tak funguje a podobne. Neodborný návrh lacnejšieho systému na prvý pohľad kvalitatívne často lepšieho ako ten drahší sa často stane predmetom problémov pri prevádzke, údržbe a nakoniec bežne aj nižšej životnosti či práve zvýšenej spotrebe. Asi každému je jasné, že je ľahšie a lepšie dva domy postaviť ako jeden prerobiť a opraviť, aj tu totiž platí dvakrát meraj a raz strihaj. Ak pokazíte kúrenie a zalejete ho betónom, tak to môže byť pre Vás naozaj náročná škola. Naozaj na projekt kúrenia sa oplatí dať dôraz aj keď mnohí pred Vami mávli nad tým rukou. Múdry človek sa učí na cudzích chybách. Nakoniec práve skupina zákazníkov ktorí sa učia na svojich chybách sa k nám radi vracajú, ale to už s prosbou o pomoc ako napraviť to čo sa pokazilo.

NIEČO NA SPESTRENIE NÁLADY:

Ja som bol raz na Brnenskom strojárenskom veltrhu a tam  Rusi vystavovali holiaci automat. Pýtal som sa ako to funguje a on že "strčíš hlavu ono to urobí bzzzzzz a si oholený".  Hovorím mu, že nemá každý rovnakú hlavu. Rus na to kľudne odpovedá "Len do prvého holenia ...))))

 

Kúrenie krbom

01.11.2015 11:33
SOLÁRNE PANELY A TECHNIKA   Solárne zostavy - ploché kolektory   Solárne zostavy - vákuové kolektory   Využiteľnosť solárnej energie Slnko je prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný...
01.11.2015 10:39
Akumulačné nádrže Akumumlačné nádoby, nádrže, bojlery na vykurovanie, kúrenie ku kotlom Akumulačné nádrže sa používajú pre uchovávanie teplej vody. Používajú sa všade tam, kde je zdroj tepla premenlivý, napr. pri splyňovacích kotloch na drevo alebo pri solárnej energii,...
06.10.2015 19:48
 
04.04.2015 08:42
Potreba chrániť systém ústredného kúrenia, kotol a jeho súčasti produktami MagnaClean Hlavné dôvody, prečo si chrániť vykurovací systém produktmi MagnaClean Produkty MagnaClean sú svojimi vlastnosťami to najlepšie čo na trhu nájdete pre ochranu...
19.01.2015 17:58
  https://www.atmos.eu/instalace-kotlu/dalsi-doporucena-zapojeni/   https://www.atmos.eu/instalace-kotlu/dalsi-doporucena-zapojeni/        
04.01.2015 17:00
ENVIRO M   Rádiusová klenba je srdcom kotla a práve jej vďačí kotol Enviro za prívlastok ekologický a ekonomický. Odkláňa plameň. Zabraňuje spalinám prúdiť priamo do komína, čím dochádza k efektívnejšiemu využitiu energie u loženej v drevnej hmote. Je zaliata vodou, čím...
01.01.2015 20:44
      DEFRO Vykurovacia technika Váš pohodlný a úsporný zdroj tepla   KVALITA – DEFRO výrobky sú vyrobené z vysoko kvalitných komponentov a materiálov a to zaručuje odolnosť a spoľahlivosť. Vďaka prísnej...
01.01.2015 20:34
  Liatinový kotol radu Caldera Liatinový teplovodný kotol určený na vykurovanie rodinných domov a iných objektov. Kotol je konštruovaný na spaľovanie uhlia, dreva, drevených brikiet s jednoduchou obsluhou. Nevyžaduje pripojenie na elektrickú sieť. Moderné konštrukčné riešenie...
16.11.2014 18:07
BUĎTE PÁNOM SVOJHO ČASU S KOTLOM STROPUVA  NÁJDETE NÁS AJ V  ROKYTOVCE 74  medzilaborce                                            ...
02.11.2014 18:48
OBRÁTENÝ ŤAH KOMÍNA NIE JE NERIEŠITEĽNÝ PROBLÉM Máte problém s obráteným ťahom komína? Ak máte chalupu či chatu, kam chodíte v chladných mesiacoch len na víkendy, určite poznáte stav, kedy vám pri zakúrení v krbe vtláča dym z komína do miestností, namiesto toho, aby ho ťahalo von. Neviete si...
02.11.2014 09:28
Prevádzka kotla bez termostatického ventila Jednoduchý systém kúrenia krbovou vložkou/kotlom bez použitia termostatického ventila. V tomto systéme môže dochádzať ku kondenzácii vodných pár. Vďaka chladnej vratnej vode do kotla vzniká na teplo-výmenných plochách kotla agresívny kondenzát....
01.11.2014 10:57
Sme firma ktorá sa zaoberá predajom, a servisom kotlou na splyňovanie dreva. Zo splyňovacích kotlov ponúkame kotly ATMOS, VIGAS, ATTACK ,DEFRO, BUDERUS,DAKON a ROJEK. Ku kotlom ponúkame akumulačné nádrže, ohrievače vody a iné príslušenstvo. V našej ponuke sú aj liatinové kotly na drevo a uhlie...
01.11.2014 10:06
  Moderné mýty a legendy o tepelných čerpadlách. Veriť im neveriť? Ako to je naozaj? Ako to je s tepelnými čerpadlami O tepelných čerpadlách kolujú medzi ľuďmi hotové novodobé legendy a rôzne nepodložené mýty. Neznalosť laickej verejnosti a skutočne...
29.10.2014 09:08
Čo treba ku kotlu na drevo, aké príslušenstvo? Nižšie sú zobrazené produkty, ktoré by ste možno potrebovali ku kotlu na drevo, uhlie, pelety, či iné tuhé palivo.  Každý...
11.12.2013 17:04
 Hlavná zásada je, aby ste nemali predstavu o "veľkej muzike za málo peňazí". > Teplovodný krb je výborné riešenie, ale iba v prípade, že sú použité > kvalitné komponenty zabudované odbornou firmou. Kadejaké teplovodné > zázraky z Poľska, Talianska a pod. nechajte bokom. Cena...

Fotogaléria: Služby

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Služby

Táto fotogaléria je prázdna.