Podlahovka výpočet

23.02.2020 18:36
Rúrky pre podlahové kúrenie by mali byť certifikované podľa súboru noriem: o   STN EN ISO 15 875 pre rúrky z PE-X o    STN EN ISO 15 876 pre rúrky z PB o    STN EN 1264 pre vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako...
18.12.2017 17:01