NAŠA PONUKA

 

Kúrenie komplet na kľúč

Prvá  Hlavná zásada je, aby ste nemali predstavu o "veľkej muzike za málo peňazí".

 Teplovodný krb,alebo kotol na drevo je výborné riešenie, ale iba v prípade, že sú použité
 kvalitné komponenty zabudované odbornou firmou. Samozrejme pri
 týchto systémoch je na prvom mieste bezpečnosť a spoľahlivosť. Z tohto
 dôvodu je nutné si uvedomiť, že pre správnu funkciu potrebujeme
 vysokoúčinnú krbovú vložku,kotol. Rozdelenie výkonu s čo najväčším podielom
 odvodu tepelnej energie do teplonosného média. Akumulačnú nádobu so
 správne nadimenzovanou veľkosťou s prihliadnutím na životnosť a na
 možnosť napojenia iných zdrojov (solárne panely, tepelné čerpadlo
 atď.). Pre správnu funkciu systému je ďalej potrebná čerpadlová
 jednotka, elektronika pre automatickú funkčnosť a taktiež bezpečnostné
 komponenty v prípade výpadku elektrickej energie. Pri teplovodnom krbe,kotle na drevo,uhlie...
 NEOBSTOJA ŽIADNÉ NÁHRADNÉ, DOČASNÉ A PROVÍZORNÉ RIEŠENIA !

Viac tu: https://www.kurenie-stavby-doprava.sk/news/kurenie-krbom/

Základom dobrého kúrenia je dobrý projekt a správna technológia optimálne navrhnutá s dôrazom na nízke investičné a prevádzkové náklady
Nie je projekt ako projekt". Dobrý projekt je ten ktorý dokáže usporiť až 30% investičných nákladov, a zároveň dosahuje minimálne prevádzkové náklady a tak zabezpečuje aj návratnosť samotnej investície. Ak je projekt "nepremyslený" do detailov, zákazníka čaká bežne vyššia spotreba energií (v priemere zo skúsenosti po auditoch) až o 15 % vyššia ako by ju dosiahol s kvalitným projektom. Na zamyslenie stojí tiež fakt, že cena kvalitného projektu môže byť rovnako drahá ako cena nekvalitného projektu, alebo dokonca lacnejši

Naše skúsenosti dlhodobo potvrdzujú fakt, že existujú a sú aktuálne realizované mnohé stavby, ktoré sú z hľadiska potreby výkonu zdroja tepla a prevádzkových nákladov nevhodne navrhnuté alebo nadimenzované. Medzi úplne bežné chyby projektantov patria zlé návrhy výkonu zdrojov tepla, nesprávne dimenzovanie jednotlivých komponentov vykurovacieho systému a ich vzájomného vyladenia. Napríklad nesprávny výkon obehového čerpadla k výkonu tepelného čerpadla a výmenníkov tepla, nesprávna rozteč podlahového vykurovania, podcenenie izolačných materiálov, zlé hydraulické vyregulovanie a vysoké odpory vykurovacích okruhov, kde každý komponent môže spôsobiť straty až niekoľko percent z celkového výkonu zdroja tepla . Nesprávne nevrhnutá regulácia alebo zle nastavená tieto straty ešte zvyšuje. Prečo projekt od diplomovaného projektanta môže mať takéto chyby? Okrem skúseností sú projektanti často tlačení aj samotným investorom do projektov v ktorých chce investor vidieť niečo čo mu odporučil známy,že jemu to tak funguje a podobne. Neodborný návrh lacnejšieho systému na prvý pohľad kvalitatívne často lepšieho ako ten drahší sa často stane predmetom problémov pri prevádzke, údržbe a nakoniec bežne aj nižšej životnosti či práve zvýšenej spotrebe. Asi každému je jasné, že je ľahšie a lepšie dva domy postaviť ako jeden prerobiť a opraviť, aj tu totiž platí dvakrát meraj a raz strihaj. Ak pokazíte kúrenie a zalejete ho betónom, tak to môže byť pre Vás naozaj náročná škola. Naozaj na projekt kúrenia sa oplatí dať dôraz aj keď mnohí pred Vami mávli nad tým rukou. Múdry človek sa učí na cudzích chybách. Nakoniec práve skupina zákazníkov ktorí sa učia na svojich chybách sa k nám radi vracajú, ale to už s prosbou o pomoc ako napraviť to čo sa pokazilo.

NIEČO NA SPESTRENIE NÁLADY:

Ja som bol raz na Brnenskom strojárenskom veltrhu a tam  Rusi vystavovali holiaci automat. Pýtal som sa ako to funguje a on že "strčíš hlavu ono to urobí bzzzzzz a si oholený".  Hovorím mu, že nemá každý rovnakú hlavu. Rus na to kľudne odpovedá "Len do prvého holenia ...))))


 

Viac tu: https://www.kurenie-stavby-doprava.sk/kureniestavbydoprava/

 

Princíp splyňovania dreva

 

Splynovanie dreva, inak nazývaná aj pyrolýza je proces, pri ktorom sa drevo spaľuje účinnejšie 
ako v klasickom kotly. Priložené drevo sa vo vrchnej časti primárnej spaľovacej komory suší 
pri teplote do 200°С, pričom drevo bližšie k dýze sa spaľuje v prostredí s nízkym obsahom 
kyslíka pri teplote okolo 580°С. Počas tohto horenia sa z uhlíkových zlúčenín uvoľňuje horľavý 
drevoplynplyn  za  vzniku  dreveného  uhlia.  Tento  plyn  sa  ďalej  vháňa  do  ústia  sekundárnej 
spaľovacej  komory,  kde  je  obohatený  o  vzduch  zo  sekundárnej  klapky.  Tu  dochádza  k  jeho 
vznieteniu  a uvoľňovaniu  tepla, ktoré dosahuje  teplotu  až 1200°C. Teplé spaliny, ešte pred 
opustením kotlového telesa, prechádzajú vstavanými špirálovými turbulátormi, kde odovzdajú 
zbytkové teplo do vodného plášťa, pričom sa ochladia až na 150°С. Vďaka princípu splyňovania 
dreva sa dodahuje najúčinnejšia spotreba paliva s minimom emisií uhlíka a popola.
01.11.2015 11:33

SOLÁRNE PANELY A TECHNIKA

SOLÁRMI KÚRENIE,OHREV TÚV. SLNKO VÁM FAKTÚRU NEVISTAVÍ

 

Využiteľnosť solárnej energie

 

Slovensko - globálne horizontálne slnečné žiarenieSlnko je prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie slnka prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie. Samotné využívanie energie slnka nemá nijaké negatívne ekologické vplyvy počas celej doby životnosti solárnych kolektorov ATTACK, ktorá sa v našich podmienkach pohybuje okolo 20 až 30 rokov.
Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne ročne na povrch Zeme je asi 10 000 násobne väčšie, než je súčasná celosvetová spotreba energie za 1 rok!
Medzi jednotlivými regiónmi Slovenska nie je v intenzite slnečného žiarenia veľký rozdiel, avšak rozdiel medzi najteplejšími a najchladnejšími regiónmi Slovenska je len približne 15 %. Dôležité je teda skôr umiestnenie kolektorov na vhodnom, južne orientovanom slnečnom mieste, a nie to, v akom regióne Slovenska bývate.
Intenzita slnečného žiarenia sa počas roka mení. Najviac slnečnej energie získame v letných mesiacoch, kedy je intenzita najvyššia. Maximum slnečného žiarenia na Slovensku zaznamenávame v júli, minimum na prelome decembra a januára. Najviac žiarenia dopadá na Zem vždy na poludnie.

 

VÝHODY POUŽITIA SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

 

 • po vykonaní vstupnej investície je energia zo slnka prakticky zadarmo
 • možnosť ušetrenia 60 – 70 % nákladov na ohrev TÚV
 • slnečná energia nie je ovplyvnená dodávkou a požiadavkami na palivá, teda nie je predmetom rastúcich cien ropy, dreva a pod.
 • úspora je okamžitá a budete šetriť aj veľa rokov v budúcnosti
 • solárna energia je čistá, obnoviteľná a udržateľná, čím taktiež pomáha ochraňovať našu prírodu
 • solárna energia neprispieva ku globálnemu otepľovaniu, kyslým dažďom a smogu
 • aktívne prispieva k úbytku nebezpečných skleníkových plynov
 • solárne systémy prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia
 • solárne kolektory ATTACK je možné inštalovať na všetky typy striech
 • možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže kolektorov

 

NÁVRH A INŠTALÁCIA SOLÁRNYCH KOLEKTOROV

 

Pri inštalácii je dôležité venovať pozornosť výberu miesta pre umiestnenie solárnych kolektorov (môže to byť strecha domu alebo voľná plocha pre stojace kolektory na vhodnom mieste), s prihliadnutím na plánované rozvody. Pri voľbe miesta inštalácie treba zvážiť prirodzenú alebo obstavanú polohu (napr. stromy alebo domy v zástavbe), prípadne tienisté miesto. V prípade požiadavky ohrevu TÚV a sezónnym ohrevom bazéna sú vhodnejšie ploché kolektory, kde je veľmi priaznivý ukazovateľ cena/výkon. Naopak kde sa zamýšľa aj nad možnosťou prikurovania sú vhodnejšie vákuové trubicové kolektory, ktoré majú v prechodných a zimných mesiacoch vyšší výkon.
Pri jednoduchom návrhu solárneho systému sa vychádza z nasledovného vzťahu:

Počet osôb v domácnosti x 1,5 až 2 = plocha solárneho kolektora v m²
Objem solárneho zásobníka = spotreba teplej vody x počet osôb x 1,5 (až 2)

 • priemerná spotreba teplej vody je 50 l (na osobu za deň), pričom uvažujeme s teplotou vody 50°C,
 • pri sprchovaní minieme cca 40 l teplej vody (40°C),
 • pri kúpaní vo vani cca 120-150 l (40°C)

 

DÔLEŽITÉ INŠTALAČNÉ HĽADISKÁ:

 

 • Dôležité hľadisko pri plánovaní je uhol naklonenia, ktorý určuje cieľové využitie. Celoročné rovnomerné využitie (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody) je pri optimálnom uhle naklonenia 40-50°, naproti tomu pri typickom letnom využití (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody alebo ohrev bazéna) je vhodnejší uhol 25-30°.
 • Určenie využitia solárnej energie je dôležité aj z hľadiska orientácie kolektora. Odchýlenie z južnej strany znižuje množstvo energie, ale pri 30° uhle nie je značné. Orientácia na východ/západ môže dosiahnuť zníženie využitia o 30%. Ak je možné si vybrať z dvoch možností, odporúčame vybrať orientáciu na západ.
 • Podľa spôsobu využitia je dôležitá voľba typu kolektora. Na celoročné využitie je vhodný typ s vákuovou technológiou, na sezónne (letné) využitie je tá najlepšia voľba plochý kolektor.
 • Pri návrhu systému je dôležité dbať na dostatočný objem zásobníka, na dosiahnutie jeho bezpečnej prevádzky a spoľahlivej funkcie.

 

PLOCHÉ KOLEKTORY

 

Plochý kolektorPloché doskové slnečné kolektory ATTACK s plochým absorbérom, chráneným špeciálnym tvrdeným sklom v pevne zaizolovanom ráme. Nosičom tepla v solárnych kolektoroch je špeciálna nemrznúca kvapalina, ktorá prúdi v medenom trubkovom registri pod absorbérom. Ploché kolektory ATTACK sa vyznačujú veľmi dobrým pomerom cena/výkon. Sú ideálnym riešením pre ohrev TÚV, prikurovanie a sezónny ohrev bazénov.

 

VÁKUOVÉ KOLEKTORY

 

Vákuový kolektorVákuové trubicové slnečné kolektory ATTACK s 10 dvojstennými sklenenými vákuovými trubicami, s vloženým medeným potrubím, v ktorom prúdi tepelná kvapalina. Selektívna absorbčná vrstva sa vytvára na vnútornej strane sklenenej trubice. V záujme maximálneho využitia žiarenia je za vákuovou trubicou parabolické odrazové zrkadlo. Dokonalú izolačnú ochranu vysokej teploty v medených trubkách zabezpečuje vákuum. Jedná sa o kolektory s vyššou účinnosťou v prechodnom a zimnom období. Ich využitie je opodstatnené pre ohrev TÚV aj ako pre podporu vykurovania.

 

 

Fotovoltaika

 

 

Ostrovný solárne systémy

 

Ostrovné fotovoltaické systémy sú určené ako názov napovedá určené pre miesta bez elektrickej energie 

Ak sa rozhodujete aký zdroj elektrickej energie použiť, uvádzame niekoľko základných výhod solárnej elektriny:
 

- Sola rn články m ajú vysokú životnosť viac ako 20 rokov 
- systém po nainštalovaní vykazuje vysokú spoľahlivosť 

- solárny systém nepotrebuje prakticky žiadnu údržbu 
- využitím energie zo slnka šetríte ekológiu 
- systém je možné jednoducho rozširovať 
- neprodukuje ani hluk ani škodliviny 
- minimálne prevádzkové náklady 
- jednoduchá inštalácia vykonávaná často svojpomocne

 
Oblasti použitia:
Všeobecnosti a všetky objekty, kde nie je k dispozícii rozvodná sieť. Napríklad teda chaty, lode, záhradky, obytné automobily a karavany a podobne.
 
 
 
 
Výhodné a ideálne nadimenzované solárne zostavy
 
V našom internetovom obchode pohodlne nájdete v sekcii  výhodné zostavy najčastejšie dodávané a vhodne nadimenzované solárne systémy. Takto postavený systém od nás odchádza doslova v jednom balíku doplnený o návod a schéma zapojenia. Inštalácie vo väčšine prípadov prebieha svojpomocne a zvládne ju každý elektrikár

 
Navrhneme Váš solárny systém
Často riešime nadimenzovanie a vhodné zostavenie solárneho systému so zákazníkom individuálne na mieru. V takom prípade nám zákazník pred návrhom poskytne dáta popísané v nasledujúcom odseku.
 
Pri návrhu systému sledujeme tieto základné údaje:

- Je systém využívaný celoročne, alebo sezónne? 
- Bude systém používaný každý deň, alebo len cez víkend? 
- Koľko elektrických spotrebičov budeme so solárnym systémom používať, aký je ich príkon vo W a koľko hodín denne je budeme používať?

 
Na základe týchto vstupných dát vykonáme výpočet a návrh solárneho systému, tak aby splnil očakávania a potrebu zákazníka. Celý systém potom doplníme opäť nami vhodne navrhnutý kábel (sledujeme výkon panelu a dĺžku zvodu od panelu k akumulátoru).
 
 

Ostrovný solárny systém sa skladá z týchto základných komponentov:
 

solárny panel      solárny regulátor     solárne akumulátor      vhodná kabeláž    menič napätia     úsporné spotrebiče 12V 

 

                                     

FOTOVOLTAICKÝ OHREV VODY - KERBEROS

Fotovoltaický ohrev vody so zariadením SOLAR KERBEROS ponúka vďaka MPP trackeru vyššia výťažnosť solárnych ziskov, priemerne o 30%, oproti systému s priamym napojením solárnych panelov. Jeho univerzálnosť dovoľuje napojenie na akúkoľvek vykurovaciu špirálu s výkonom 2-3 kW, v akomkoľvek zásobníku či akumulačnej nádrži a je plne funkčný aj v miestach bez prívodu elektrickej energie z rozvodnej siete. Oproti fototermickým systémom je tu výrazne jednoduchšie montáž vedenia a de facto nulové náklady na prevádzku a servis, navyše v prípade prebytkov energie nedochádza k stagnácii systému, ale vzniknuté prebytky je možné zužitkovať cez DC výstup. Všetky dôležité informácie a nastavenia vám zobrazí integrovaný farebný displej s intuitívnym dotykovým ovládaním. Distribútorom zariadení SOLAR KERBEROS je spoločnosť Neosolar.Objednávať môžete tu.
 

 
S poklesom cien fotovoltaických panelov posledných rokov sa ponúka možnosť ich využitia pre ohrev úžitkovej vody. Český výrobok SOLAR KERBEROS ide tomuto trendu v ústrety a ponúka kompaktné riešenie so všetkými potrebnými funkciami pre čo najväčšiu univerzálnosť použitia. Je koncipovaný pre použitie s maximálne šiestimi sériovo ovládanými mono alebo polykryštalickými panely o celkovom maximálnom výkone 1,5 kWp, maximálnym napätím 280 V a prúdom 8 A. Samozrejmosťou pre maximalizáciu solárnych ziskov je integrovaný MPP tracker s DC / DC meničom s prevádzkovým rozsahom 120 - 260 V. SOLAR KERBEROS nemusí byť napájaný sieťovou elektrinou. Môže pracovať v plne ostrovnom režime, čo je dôležitý predpoklad pre použitie v objektoch bez elektrickej energie.
 
 
Digitálny displej zaručuje prehľadnosť
SOLAR KERBEROS je vybavený farebným podsvieteným displejom s intuitívnym dotykovým ovládaním, nastavovaním a zobrazovaním. Užívateľ má k dispozícii aktuálne hodnoty napätia, prúdu a výkonu FV panelov. Ďalej sa zobrazuje vstupné a výstupné napätie, výstupný prúd, výstupný výkon, účinnosť a teplota MPP trackeru. Základnými nadstavovanými parametre je minimálna teplota vody, ktorá má byť dohrevom udržiavaná a maximálna dosiahnuteľná teplota pri solárnom ohreve. Zadáva sa aj nominálny výkon pripojeného el. telesa. Kerberos podáva prehľadné informácie o dennom a celkovom množstve vyrobenej energie zo slnka a súčasne spotrebovanej energii zo siete. SOLAR KERBEROS je vybavený záložnou batériou pre uchovanie základného nastavenia pre prípad nízkych solárnych ziskov v ostrovnom režime.

 
Riešenie dohrevu
SOLAR KERBEROS ale ponúka omnoho viac. V prípade nedostatočného ohrevu slnkom zaistí dohrev vody elektrinou zo siete. Možno ho kombinovať s ľubovoľným elektrickým telesom o výkone 2 - 3 kW a to vrátane tých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou najmä existujúcich bojlerov. Solárny ohrev a elektrický sieťový dohrev sa realizuje len v jednom spoločnom telese bez nutnosti inštalácie druhého dohřevného telesa. U telies s vlastným termostatom je nutnou podmienkou jeho deaktivácia. Telesa bez termostatu je možné používať bez úprav. Funkciu prevádzkového a havarijného termostatu preberá SOLAR KERBEROS. Ten tiež prípadne zaistí elektrický dohrev, je možné využiť aj signál nízkeho tarifu pre optimalizáciu nákladov na ohrev zo siete. Bez obmedzenia je možné využívať ďalšie spôsoby dohrevu (tepelné čerpadlo, plyn, kotol na tuhé palivá, atď.).
 
DCvýstup pre využitie prebytkov energie                                     
SOLAR KERBEROS disponuje DC výstupom s možnosťou využívania prebytku solárnej energie pri nahriatie zásobníka na prednastavenú maximálnu teplotu. Výstupné napätie je nastaviteľné v širokom rozsahu, vrátane štandardných hodnôt 12, 24 a 48 V. DC výstup možno napojiť na prídavný spotrebič, nabíjačku batérií alebo prostredníctvo DC / AC meniče vyrábať striedavý prúd. To je výhodné v objektoch bez sieťovej elektriny.
 
Fotovoltaický ohrev vody alebo klasický termický ohrev kolektory?
Snáď každý, kto sa zaoberá inštaláciami solárnych systémov, zauvažoval nad fotovoltaickú alternatívou štandardného termického systému s kolektormi. Súčasný trend je jasný a neúprosný. Výhody fotovoltického ohrevu vody víťazí nad štandardnými solárnymi systémami ohrevu vody klasickými termickými kolektory a SOLAR KERBEROS k tejto skutočnosti výraznou mierou prispieva. Medzi základné výhody fotovoltického ohrevu vody patrí prakticky nulové tepelné straty pri prenose vyrobenej energie z panelov do zásobníka.Priestorovo nenáročná a jednoduchá inštalácia kabeláže oproti rúrkam sa jednoduchším a menej rizikovým priestupom strechou. Je tu vyššia miera rovnomernosti solárnych ziskov v priebehu roka daná závislosťou teploty panelov na ich výkone. S rastom teploty panelov klesá relatívne ich výkon, v zime je to práve naopak. Odpadajú prevádzkové náklady spojené s výmenou nemrznúcej kvapaliny a napájanie regulácie s obehovým čerpadlom. Je tu nulové riziko prehrievania pri solárnych prebytkoch alebo výpadku siete a riziko úniku nemrznúcej kvapaliny so všetkými dôsledkami. Fotovoltaické panely produkujú využiteľnú energiu aj pri zatiahnutej oblohe, kedy systém s termickými kolektormi prakticky nič nevyrobí. Energetické zisky nie sú závislé na teplotnom rozdiele medzi teplotou primárneho okruhu a okolím. To znamená, že aj keď je zásobník nahriaty na vysokú teplotu, nie je miera ďalších tepelných ziskov na tejto teplote závislá tak ako pri systéme s termickými kolektormi. Nevýhodou je nutná väčšia plocha strechy pre umiestnenie panelov a vyšší vplyv tienenie na mieru solárnych ziskov.
 
Záver
Solárny systém SOLAR KERBEROS sa stará o maximálne využitie energie dodanej fotovoltaickými panelmi. Primárne sa stará o ohrev TÚV s maximálnou účinnosťou vďaka MPP meničmi. Možno ho použiť prakticky s ľubovoľným bojlerom, nie je nutné druhé špeciálne vykurovacie teleso pod. V porovnaní s termickým systémom s kolektormi je fotovoltaický ohrev vody prevádzkovo a užívateľsky výhodnejšie a spoľahlivejšie.