AKUMULAČNÁ NÁDRŽ! Zapojenie viacej zdrojov do jednoho systému / Jaký použít AKU zásobník

22.11.2017 00:21

https://youtu.be/7WkWRV3KUw0?t=54