ATTACK Letak_Dotacie_SK_12_2015_A4_web.pdf (1463060)Zelená domácnostiam VYMEŇTE STARÝ KOTOLl ZA NOVÝ V RÁMCI Viac tu: https://www.kurenie-stavby-doprava.sk/kureniestavbydoprava/

30.10.2016 09:29

DOTÁČNEHO PROGRAMU !

 
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU
KOTLOV NA BIOMASU
- v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník
peliet, dopravník peliet
- v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník
vody/zásobníkový ohrievač vody
- v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci
dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody/
zásobníkový ohrievač vody
- komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo,
expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca
jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej
vody do kotla)
-montážny materiál potrebný na zapojenie kotla
-montážne práce

- skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzKY 

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

Splyňovacie kotly na drevo ATTACK SLX, DPX, DP a rovnako aj kombinovaný kotol WOOD&PELLET sú moderné kotly, ktoré svojou technológiou získajú z dreva maximum a pritom svojím ekologickým spaľovaním šetria životné prostredie.

„Drevo je obľúbené palivo, lebo šíri príjemné teplo a rastie prakticky priamo pred dverami.“

Rada 5000 Rada 6000 Rada 7000 Rada 9000
ATTACK DP ATTACK DPX ATTACK SLX ATTACK WOOD&PELLET
DP DPX SLX WOOD&PELLET
  • ATTACK DP 25 – 95 STANDARD
  • ATTACK DP 25 – 95 PROFI
  • ATTACK DPX 15 – 80 STANDARD
  • ATTACK DPX 15 – 80 PROFI
  • ATTACK DPX 15 – 45 LAMBDA
  • ATTACK DPX 15 – 50 COMBI Pellet
  • ATTACK SLX 20 – 55 PROFI
  • ATTACK SLX 20 – 55 LAMBDA Touch
  • ATTACK WOOD&PELLET
Plochý rebrový výmenník kotla
 
Objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 
Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá obsluha a údržba
 
Vyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm pre zabezpečenie dlhej životnosti kotla
 
Modulovateľné otáčky ventilátora - modifikácia PROFI ver. PID
 
Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
V prevedení ľavé aj pravé otváranie dvierok
 
Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla
Vysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ s pohyblivými turbulátormi
 
Objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 
Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky – čistý výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov, úspora paliva
 
Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok ventilátora na základe teploty spalín – modifikácie PROFI ver. PID
 
Modulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI ver. PID, LAMBDA
 
Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva (od 25 kW), čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojené s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
 
Možnosť modifikácie LAMBDA – najpokročilejšie technológie riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 
Možnosť spaľovania alternatívnych palív, ako sú jadrá z olív a kocková drevina, v automatických horákoch s výkonmi 30 a 50 kW – modifikácie COMBI Pellet
 
Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla
Vysoko účinný rúrkový výmenník „spaliny-voda“ s pohyblivými turbulátormi
 
Nadštandardný objem nakladacej komory kotla, aký na trhu nenájdete, od 200 – 230 l, ktorá zabezpečí dlhšiu dobu horenia na jedno naloženie paliva
 
Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky, čistý výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov, úspora paliva
 
Suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory – zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory
 
Modulovateľné otáčky ventilátora – modifikácie PROFI ver. PID, LAMBDA Touch
 
Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
Automatické ovládanie rozkurovacej klapky, spojené s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
 
Možnosť modifikácie LAMBDA Touch – najpokročilejšia technológia riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 
Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáčok ventilátora na základe teploty spalín – modifikácie PROFI ver. PID
 
Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania a životnosť kotla
Inovatívny kombinovaný kotol – 2 prevádzkové režimy – maximálne pohodlie zákazníka
 
Nadštandardne objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 
Automatické čistenie turbulátorov a peletovej komory – najvyšší komfort čistenia
 
Suchý plášť umiestnený po obvode celej nakladacej komory – zvýšená ochrana proti dechtovaniu komory
 
Horák na pelety s plne automatickým riadením prevádzky (t. j. zapálením a vyhasnutím), s funkciou automatického čistenia a vlastnou diagnostikou chýb
 
Automatické spaľovanie peliet a dreva – jeden komín
 
Nerezový horák ATTACK – spaľovacia komora a rošt horáka vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele
 
Automatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od kvality použitých peliet
 
Automatický prechod z prevádzky na drevo na prevádzku na pelety – flexibilná voľba paliva
 
Vyspelá a moderná elektronika so 6-palcovým dotykovým displejom LAMBDA Touch - najpokročilejšie technológie riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti
 
Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá obsluha a údržba
 
Viacstupňový koncept bezpečnosti – príjemný pocit bezpečia
 
Spoľahlivé sledovanie prítomnosti plameňa pomocou fotobunky
 
Možnosť prikladať veľké kusy dreva, čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí len raz na 0,5 m kusy
 
Možnosť spustenia, monitorovania, riadenia a vypnutia kotla cez internet a pomocou aplikácie v Smartphone
 
Možnosť ľavého aj pravého prevedenia dvierok
 
Súčasťou kotla je cyklónový odlučovač
 
Možnosť umiestnenia zásobníka peliet vedľa kotla, aj mimo neho do vzdialenosti 10 m
Tvarovky

Popis splyňovacích kotlov

Kotol je konštruovaný pre spaľovanie dreva, na princípe splyňovania dreva s použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla. Splyňovací kotol je tvorený dvomi komorami oddelenými tryskou. Teleso kotla tvorí násypka paliva, ktorá je v spodnej časti osadená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom pre prechod spalín a plynov. Kvalitná žiarobetónová tryska je srdcom kotla a  zaručuje mu spoľahlivú prevádzku pri extrémne vysokých prevádzkových teplotách okolo 1 100 °C. Samotné žiarobetónové tvarovky odolávajú teplotám až do teploty 1 350 °C.

Tvarovky použité v popolníkovej časti kotla naakumulujú teplo zo spalín, pričom sa zvýši ich povrchová teplota a potom slúžia ako „katalyzátor“  spaľovania,  ktorý  zabezpečí  dohorenie  škodlivých emisií v kotle a tým zabráni ich úniku cez komín do okolitej atmosféry. Na výber materiálu a výrobný proces žiarobetonových tvaroviek sa kládol veľmi prísny dôraz.Tvar týchto tvaroviek bol vyvinutý na základe dlhoročných skúseností tak, aby kotol dosahoval tie najlepšie parametre spaľovania.

Zobrazený počet: 244896
Zoradiť podľa výkonu:  Zoradiť podľa objemu: 
Spôsob zobrazenia: Viac tu: https://www.kurenie-stavby-doprava.sk/kureniestavbydoprava/