https://www.siea.sk/vyskusajte-si/

28.06.2015 09:04

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Vyskúšajte si

 

Vyskúšajte si


 

Ak sa chystáte obnoviť svoj rodinný dom, bytový dom alebo administratívnu budovu, prípadne uvažujete o investícii do energeticky efektívnejších zariadení na využívanie energie, oplatí sa vedieť, z čoho sa jednotlivé systémy skladajú.

 

Prostredníctvom flash aplikácií, ktoré sme pripravili v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, si môžete overiť, či poznáte jednotlivé prvky zatepľovacích systémov a systémov na využívanie obnoviteľnej energie. Zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov si môžete dokonca sami poskladať.
(Pre spustenie aplikácií je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Flash Player)

 

Nech sa páči, vyskúšajte si to.

Obnova budov

Zatepľovanie a výmena okien v rodinných domoch

Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch

Zatepľovanie a výmena okien v administratívnych budovách

Z čoho sa skladá

Tepelné čerpadlo a systém na jeho využívanie

Vykurovací systém a kotol na spaľovanie drevných peliet

Vykurovací systém a kotol na splyňovanie dreva

Solárny systém a plochý solárny kolektor

Solárny systém a trubicový solárny kolektor

 

 

Aplikácie sú pripravené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Materiál môže byť použitý iba v zmysle platnej slovenskej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve.Podmienky používania