Kotle- zmiešavacie ventily podchladzovanie kotla- Čerpadlové skupiny pre topné okruhy

02.11.2014 09:28

Prevádzka kotla bez termostatického ventila

TSV

Jednoduchý systém kúrenia krbovou vložkou/kotlom bez použitia termostatického ventila. V tomto systéme môže dochádzať ku kondenzácii vodných pár. Vďaka chladnej vratnej vode do kotla vzniká na teplo-výmenných plochách kotla agresívny kondenzát. Vzniknutý kondenzát obsahuje produkty spaľovania, ktoré hlavne pri spaľovaní dreva či tuhých palív môžu byť veľmi agresívne a môžu spôsobovať dechtovanie - zanesenie teplo-výmenných plôch kotla a ich korózii. Zanesené teplo-výmenné plochy výrazne zhoršujúce účinnosť kotla a kotol podlieha korózii skôr.

 

Prevádzka kotla s termostatickým zmiešavacím ventilom TSV B

TSVB

Systém kúrenia krbovou vložkou/kotlom s použitím termostatického zmiešavacieho ventilu. Termostatické zmiešavacie ventily TSV miešajú chladnú vratnú vodu z vykurovacieho systému s teplou vodou z výstupu kotla. Tým udržujú celé kotlové teleso (teplo-výmenné plochy) na vyššej teplote, pri ktorej ku kondenzácii nedochádza, a tým sa výrazne predĺži životnosť a zvýši účinnosť kotla.

 

Prevádzka kotla s termostatickým zmiešavacím ventilom TSV B a akumulačnou nádržou

TSVB

Systém kúrenia využívajúci termostatický zmiešavací ventil TSV B a akumulačnú nádrž. Vykurovacia voda nahrieva akumulačnú nádrž, ktorá uchováva teplo a do vykurovacej sústavy ho dodáva iba v množstve potrebnom na vykurovanie objektu. Nedochádza tak k prekurovaniu objektu a vhodnou voľbou objemu akumulačnej nádrže a použitím inteligentnej regulácie možno docieliť takmer rovnaký komfort vykurovania ako u spínaných zdrojov (plynových kotlov, kotlov na LTO, elektrokotlov apod.). V tomto prípade zdroj pracuje vždy vo svojich nominálnych parametroch, teda s maximálnou možnou účinnosťou, a to vždy prináša nielen vysokú úsporu nákladov na vykurovanie, ale tiež významne predlžuje životnosť kotla.

Kotlové zmiešavacie zostavy

Čerpadlové skupiny pre topné okruhy

Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačov umožňuje vytvárať zostavy pre rôzné topné systémy i zdroje tepla. Umožňuje zapojenie podlahového či stenového topenia, radiátorov i prípravu teplej vody. Zdroj tepla môže byť ľubovoľný- tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotel, kotel na tuhé paliva apod. Zdroj tepla môže pracovať s akumulačníou nádobou i bez nej...