Kúrenie krbom

11.12.2013 17:04

 Hlavná zásada je, aby ste nemali predstavu o "veľkej muzike za málo peňazí".
> Teplovodný krb je výborné riešenie, ale iba v prípade, že sú použité
> kvalitné komponenty zabudované odbornou firmou. Kadejaké teplovodné
> zázraky z Poľska, Talianska a pod. nechajte bokom. Cena kvalitnej
> teplovodnej krbovej vložky začína niekde od 2000 EUR. Samozrejme pri
> týchto systémoch je na prvom mieste bezpečnosť a spoľahlivosť. Z tohto
> dôvodu je nutné si uvedomiť, že pre správnu funkciu potrebujeme
> vysokoúčinnú krbovú vložku. Rozdelenie výkonu s čo najväčším podielom
> odvodu tepelnej energie do teplonosného média. Akumulačnú nádobu so
> správne nadimenzovanou veľkosťou s prihliadnutím na životnosť a na
> možnosť napojenia iných zdrojov (solárne panely, tepelné čerpadlo
> atď.). Pre správnu funkciu systému je ďalej potrebná čerpadlová
> jednotka, elektronika pre automatickú funkčnosť a taktiež bezpečnostné
> komponenty v prípade výpadku elektrickej energie. Pri teplovodnom krbe
> NEOBSTOJA ŽIADNÉ NÁHRADNÉ, DOČASNÉ A PROVÍZORNÉ RIEŠENIA ! Teplovodný
 

> krb a systém tohto kúrenia môže realizovať iba firma s odborným
> oprávnením. Teplovodný krb s akumulačnou nádobou a správnym
> nadimenzovaním Vám zabezpečí plnohodnotné vykurovanie objektu za
> podstatne nižšiu cenu ako vykurovanie zemným plynom. Z ekonomického
> hľadiska sa dá vyjadriť úspora takýmto vykurovaním na 50-70% v
> porovnaní so zemným plynom.