Potreba chrániť systém ústredného kúrenia, kotol a jeho súčasti produktami MagnaClean Viac tu: www.petross.sk

30.10.2016 09:39

Potreba chrániť systém ústredného kúrenia, kotol a jeho súčasti produktami MagnaClean

Hlavné dôvody, prečo si chrániť vykurovací systém produktmi MagnaClean

Produkty MagnaClean sú svojimi vlastnosťami to najlepšie čo na trhu nájdete pre ochranu Vášho kotla:

  1. Profesionálne riešenie - zachytenie čierneho kalu oxidu železa konkurenčné filtre kal nedokážu dostatočne zachytiť, iné vôbec
  2. Vysoká účinnosť - cyklónové riešenie ponúka niekoľkonásobne vyššiu účinnosť
  3. Najširšia škála filtrov - pre rôzne veľkosti vodných vykurovacích systémov
  4. Inovatívnosť - už 2. generácia filtrov + špeciálne silné magnety ako aj inovované chemikálie
  5. Najnižšia náročnosť na priestor - pri inštalácii aj servisovaní
  6. Rýchla a jednoduchá montáž - v priebehu niekoľkých minút
  7. Flexibilita - nezávisle variabilne smerovateľné konektory aj pre komplikované riešenia zapojení
  8. Rýchla obsluha a servisovanie - spoľahlivé rýchloupínacie konektory vysokej kvality
  9. Nízky odpor prietoku vody - plynulý prietok
  10. Účinne zachytáva nemagnetické nečistoty - dvojité zachytávanie pre oba smery prúdenia v spodnej aj vrchnej časti filtra

Ďalšie výhody vyplývajúce z inštalácie a používania filtrov MagnaClean nájdete v popise jednotlivých produktov. O tom ako spoločnosť ADEY vylepšuje produkty MagnaClean sa môžete dočítať  : www.petross.sk

POPIS PROBLÉMU VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV:

Prečo ste na začiatku po inštalácii s kotlom spokojní a postupom času sa kotol začne rapídne kaziť? Časté a finančne vyčerpávajúce návštevy servisného technika Vás už prestanú baviť a tak zvažujete, či je už čas na výmenou kotla? Vedeli ste, že to ešte nemusí byť dôvod na tak radikálne a finančne náročné riešenie. Máme pre Vás lepšie riešenie, poraďte sa s nami. Každý z nás pozná čierny kal nachádzajúci sa vo vykurovacích systémoch, s ktorým sme najčastejšie prišli do kontaktu pri odvzdušňovaní radiátorov.

Nežiadúce účinky kalu oxidu železa, biologických nečistôt a usadených minerálov

Spomínané nečistoty vytvárajú čierny kal oxidu železa. Je to skrytý nepriateľ aj Vášho vykurovacieho systému, pokiaľ ste ho dostatočne odborne neošetrili, tak časom určite dajú o sebe vedieť. Nakoľko sa to všetko odohráva vo vnútri vykurovacieho systému, bez správnych nástrojov je ťažké odhaliť čo sa vnútri odohráva. Nič netušiaci majiteľ vykurovacieho systému si všíma postupne narastajúce symptómy. Prejavuje sa to hlavne na znížení účinnosti vykurovacieho systému.
Po určitom čase následkom toho pre vytvorenie rovnakej tepelnej pohody užívateľ potrebuje zvyšovať výkon kotla nastavovaním vižšiej teploty na termostate. Pribúdajú k tomu stále častejšie hlásenia porúch Vášho doposiaľ spoľahlivého kotla a s tým spojené výjazdy servisného technika k jeho oprave, kým sa nakoniec rozhodnente kotol vymeniť. Prečo sa to deje a čo je príčinou?

Naporuchovejšie časti vykurovacieho systému, na ktoré má vplyv čierny kal oxidu železa vo vykurovacom systeme

výmenník - pripálenými usadeninami vo výmenníku sa znižuje účinnosť ohrevu pretekajúcej vody. Nárastom vrstvy usadenín sa postupne znižuje výkon Vášho kotla, či tepelného čerpadla a to už pri vrstvách niekoľkých µm. Pri väčších usadeninách výmenník znižuje svoj prietok, a tým zvyšuje odpor prietoku média. Výrobcovia novodobých a moderných kotlov neustále pracujú na zvyšovaní ich účinnosti. Súčasťou toho je úprava výmenníkov, pričom už súčasné kotle používajú výmenníky so stále jemnejšími prietokovými dráhami. Tým je systém citlivejší na čistotu vody v systéme. Tak sa usadeniny čierneho kalu oxidu železa a biologické nečistoty stávajú veľkým rizikom pre Váš kotol.

Príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacich systémov

Príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

radiátory - usadením čierného kalu oxidu železa v prvom rade na miestach s nižším prúdom prietoku, ako je stredná spodná časť radiátorov, vznikajú takzvané "studené miesta" na radiátoroch. Usádzaním kalu oxidu železa, sa zmenšuje výhrevná plocha radiátorov, preto je potreba dlhšie kúriť, aby sa zabezpečila požadovaná teplota vo vykurovanom priestore. Tieto "studené miesta" sú chladné, alebo majú radikálne nižšiu teplotu aj počas vykurovania. Kal oxidu železa a biologické nečistoty sa usádzajú aj na stenách radiátorov a sú vnútornou tepelnou izoláciou, čím radiátor aj celoplošne znižuje svoj vykurovací výkon. Dá sa s tým vôbec niečo robiť, keď čierny kal oxidu železa bežne dostupné filtre nedokážu zachytiť?

Príznaky závady: Prítomnosť studených bodov na radiátoroch, je možné cítiť aj dotykom spodnej a vrchnej časti radiátora, už pri jeho rozohriatí, presnejšie meranie môžete vykonať rôznymi teplomermi, najlepšie laserovým teplomerom a porovnaním teplôt v rôznych častiach radiátora. Avšak najlepší obraz o stave Vašich radiátorov získate pomocou vyhotovenia termosnímkov pomocou termokamery. Takouto výbavou disponujú naše partnerské firmy aj odborný servisní technici vykurovacích systémov. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o vyhotovenie termosnímkov Vašich radiátorov, alebo sa obráťte na nás a my Vám poradíme.

potrubia - táto usadenina kalu oxidu železa a biologické nečistoty, či vodný kameň sa usádzajú aj na stenách potrubia. Hovoríme v prvom rade o vnútornej tepelnej izolácii potrubia, ktoré má ako sekundárny účinok zvýšenie odporu prietoku, teda zníženie prietoku potrubia. A to nielen pri oceľových, či medených rozvodoch, ale aj pri plastových rozvodoch, či plasthliníkových potrubiach podlahového kúrenia.

Príznaky závady: potrubie je počuteľne hlučnejšie pri vykurovaní v procese prietoku vody, pri termostatických hlaviciach na radiátoroch, nečistoty spôsobujú nedovieravosť, a tým vydáva systém jemne pískavý zvuk

 obehové čerpadlá - nanášaním usadenín čierneho kalu oxidu železa a biologických nečistôt na rotujúce časti obehových čerpadiel sa zvyšuje odpor trenia dotykových plôch, tým sa viac namáhajú a znižujú svoj výkon. Takýmto vyšším namáhaním sa znižuje ich životno