Princíp splyňovania dreva

25.09.2017 19:14

Princíp splyňovania dreva

 

Splynovanie dreva, inak nazývaná aj pyrolýza je proces, pri ktorom sa drevo spaľuje účinnejšie 
ako v klasickom kotly. Priložené drevo sa vo vrchnej časti primárnej spaľovacej komory suší 
pri teplote do 200°С, pričom drevo bližšie k dýze sa spaľuje v prostredí s nízkym obsahom 
kyslíka pri teplote okolo 580°С. Počas tohto horenia sa z uhlíkových zlúčenín uvoľňuje horľavý 
drevoplynplyn  za  vzniku  dreveného  uhlia.  Tento  plyn  sa  ďalej  vháňa  do  ústia  sekundárnej 
spaľovacej  komory,  kde  je  obohatený  o  vzduch  zo  sekundárnej  klapky.  Tu  dochádza  k  jeho 
vznieteniu  a uvoľňovaniu  tepla, ktoré dosahuje  teplotu  až 1200°C. Teplé spaliny, ešte pred 
opustením kotlového telesa, prechádzajú vstavanými špirálovými turbulátormi, kde odovzdajú 
zbytkové teplo do vodného plášťa, pričom sa ochladia až na 150°С. Vďaka princípu splyňovania 
dreva sa dodahuje najúčinnejšia spotreba paliva s minimom emisií uhlíka a popola.