Ťah komína

02.11.2014 18:48

OBRÁTENÝ ŤAH KOMÍNA NIE JE NERIEŠITEĽNÝ PROBLÉM

komínová hlavicaMáte problém s obráteným ťahom komína? Ak máte chalupu či chatu, kam chodíte v chladných mesiacoch len na víkendy, určite poznáte stav, kedy vám pri zakúrení v krbe vtláča dym z komína do miestností, namiesto toho, aby ho ťahalo von. Neviete si s týmto javom rady? Poradíme vám.


Najprv trochu fyziky. V studenom komíne sa nachádza chladný vzduch, ktorý je ťažší, ako vzduch v miestnosti. Niekedy postačí naozaj len pár stupňový rozdiel a výsledkom je zadymené vnútro obydlia. Tento problém sa aj napriek modernizácií komínových sústav prejavuje aj v súčasnosti. Prečo? Nuž, jednou z príčin je napríklad vaše rozhodnutie vymeniť staré okna na chalupe za moderné, plastové.

 

Spolu so zateplením domu a výmenou vchodových dverí takmer hermeticky   uzatvoríte vaše víkendové sídlo a vzduch tak potrebný na horenie si začne krb nasávať jediným možným spôsobom, čiže cez komín.

 

Preto je počas prvých minút kúrenia (vrátane podkurovania) potrebné otvoriť aspoň jedno okno v blízkosti krbu, aby bol zabezpečený prívod čerstvého vzduchu. Predovšetkým sa však odporúča kontrola výšky vyústenia komína nad strechou, ktorá by mala byť minimálne 65 cm nad jej hrebeňom (ideálne až 80 cm). Nad plochou strechou je to 150 cm (ak ide o starý komín, ak je moderný a má vytvorené dobré ťahové podmienky, postačí 100 cm.


Ak problém pretrváva aj po zakúrení, nie je to v mnohých prípadoch vinou zaneseného komína. V zimných mesiacoch ak je vonku priveľmi chladno (mráz) studený vzduch prúdiaci komínom dovnútra spôsobí, že teplý vzduch, teda dym, zostane v krbovej vložke uzatvorený ako vo väzení. Tu pomôže napríklad nechať mierne pootvorené dvierka krbovej vložky po podkúrení.

 

Vzduchová zátka chladného vzduchu sa prerazí a dym začne plynulo unikať komínom do vonkajšieho ovzdušia. Riskujeme síce mierne nadymenie v miestnosti, v porovnaní s dlhodobým zadymovaním, ak by vzduchová zátka zostala neprerazená je to neporovnateľne menšie množstvo. „Naštartovať“ komín, aby sa rýchlo zohrial a ťahal dym smerom von môžeme aj podpálením novín v krbe (bez triesok) na pár minút. Noviny nedymia a vzduch v komíne sa rýchlo ohreje. Prípadne sa miesto novín používa pevný podpaľač. Po krátkej chvíli horenia môžeme do ohňa priložiť pár naštiepaných triesok z mäkkého dreva.


Osvedčeným spôsobom kúrenia bez zadymenia miestnosti počas podkurovania je nainštalovanie komínovej otočnej hlavice na ústie komína. Hlavica nielenže zlepší ťah pri akomkoľvek vánku, alebo vetre, ale zrýchli ohrev vnútra komína pre správny ťah už pri podkúrení.

 

Ťah je stúpajúci teplý vzduch. Aby sme zistili, či máme správny komínový ťah, musíme o to požiadať firmu, ktorá vlastní takzvaný ťahomer. Meranie prebieha počas horenia. Komínový ťah by mal byť v rozmedzí 10 – 20 Pascalov.

DYMÍ VÁŠ KOMÍN A NEMÁ SPRÁVNY KOMÍNOVÝ ŤAH?

 

komínKOMÍNOVÝ ŤAH

 

Ťah je stúpajúci teplý vzduch. Aby sme zistili, či máme správny komínový ťah, musíme o to požiadať firmu, ktorá vlastní takzvaný ťahomer. Meranie prebieha počas horenia. Komínový ťah by mal byť v rozmedzí 10 – 20 Pascalov. Menší ťah by zapríčinil nedokonalé horenie.

 

Pri väčšom by sa veľká časť tepla dostala von komínom a kúrenie by nebolo efektívne. Je potrebné uvedomiť si, že ťah vytvára komín a nie vykurovacie teleso. Preto problémy s ťahom riešime cez konštrukciu komína.

 

Zlý ťah pritom nemusí byť zapríčinený zanesením komína sadzami, či kondenzátom. Jednou z možných príčin sú aj poveternostné vplyvy, hlavne vplyv vetra, ale aj umiestnením domu medzi vysoké domy, kopce, či stromy. Riešením takéhoto problému býva predĺženie komína. No niekedy je nutné nainštalovať ventilátor pre odťah spalín. Pre správne horenie paliva je tiež nevyhnutný prívod vzduchu. Kým uzatvorené ohnisko napr. v peci spotrebuje za hodinu 30 m3 vzduchu, otvorený krb ho potrebuje desaťnásobne viac. Nedostatok vzduchu sa dá riešiť externým vzduchovým prívodom.

 

Negatívny ťah vzduchu je príčinou vniknutia dymu do miestnosti. Príčinou negatívneho ťahu môže byť napríklad kuchynský digestor, ak odťahuje viac vzduchu, ako komín. Akékoľvek poruchy ťahu je preto najlepšie riešiť s odborníkmi.

 

Pýtate sa ako vyčistiť komín? Vymetanie, čiže čistenie komína, je totiž najdôležitejšou časťou bežnej starostlivosti o komín a jeho údržby.

AKO VYČISTIŤ KOMÍN

Čistenie komínaPýtate sa ako vyčistiť komín? Vymetanie, čiže čistenie komína, je najdôležitejšou časťou bežnej starostlivosti o komín a jeho údržby. Nahromadené sadze v komíne totiž nielenže spomaľujú priechod odvádzaných spalín, ale aj znižujú výhrevnosť vykurovacieho telesa. Zároveň hrozí, že sa usadené sadze v komíne vznietia, pričom môžu vznikať veľmi vysoké teploty. Čím viac sadzí sa v ňom je schopné usadiť, tým častejšie je potrebné komín čistiť. Čistý komín s minimom usadených sadzí robí váš komín bezpečnejším.

Ak sa chcete pustiť do jeho čistenia sami, mali by ste vedieť, že túto prácu by mal raz v roku vykonať profesionál spolu s kontrolou komína. Z tejto kontroly by mal spracovať aj kontrolnú správu.

 

Ak však máte pocit, že si váš komín vyžaduje čistenie aj mimo tohto profesionálneho zákroku, vymetať je dovolené len tradičné murované komíny alebo komínové stavebnice pre kotly na tuhé palivá, komín pre kotol na zemný plyn a tiež komíny pre tekuté médiá a tie, ktorých zdroje tepla neprasahujú 50 kW.
Tradičné murované alebo stavebnicové komíny na tuhé palivá by sa mali čistiť pri celoročnej prevádzke 3krát do roka a pri sezónnom kúrení 2x do roka a to pred a po vykurovacej sezóne. Komín pre kotol na zemný plyn je potrebné čistiť raz ročne a komíny pre tekuté médiá 3 krát ročne.

Pred vašim prvým samostatným čistením sa však v každom prípade poraďte s odborníkom, ktorý vám pomôže aj pri výbere vhodného kominárskeho náradia.
Ako prvá zásada pri vymetaní komína platí: Komín sa smie vymetať vždy len vychladnutý!
Komín máva zvyčajne dvoje dvierok, ktoré slúžia alebo napomáhajú k jeho čisteniu. Cez  vrchné dvierka sa sadze vymetajú, cez spodné sa potom vyberajú a odstraňujú mimo komína.
 

Pri čistení komínov však rozoznávame niekoľko postupov. Je to čistenie zo zeme, zo strechy a v prípade krátkych komínov je možné čistiť komín aj zo spodných komínových dvierok.
Ak sa však spodné komínové dvierka  vášho komína nachádzajú v interiéri, tomuto spôsobu sa radšej vyhnite. Ba dokonca sa v prípade čistenia takéhoto komína odporúča skontrolovať, či sú komínové dvierka dobre zavreté, poprípade ich môžete ešte utesniť. Komín potom čistite radšej zo strechy alebo zo zeme.
 

Ešte pred samotným začatím vymetania, si prezrite miesto činu. Zoberte malé toaletné zrkadielko, otvorte spodné, teda vyberacie komínové dvierka a zrkadielkom skontrolujte komín. Zrkadielko vsuňte do komína a natočte ho tak, akoby sme sa ním pozerali smerom do oblohy. Podobne tak môžete urobiť aj počas vymetania. Čím viac svetla prejde komínom, tým je komín priechodnejší a tým lepšia je kvalita čistenia.Čo potrebujete?
 

Náradie na čistenie komínaZaobstarajte si kominársky set s pružným prútom a niekoľkými kefami s rozdielnymi priemerami alebo kominársky strojček s povrazom a tzv. slniečkom. Dôležité je, aby mala čistiaca časť náradia rovnaký priemer, ako je priemer vášho komína. Zároveň sa musíte informovať aj o tom, pre aký druh komína je konkrétne čistiace náradie vhodné.
Kefou umiestnenou na prúte sa komín dá čistiť tak zhora ako aj zdola, ľahko ňou vyčistíte aj dymovody, t.j. rúry, ktoré spájajú kotol s komínom a odvádzajú dym.
Kominárskym strojčekom sa komín dá čistiť len smerom zhora. Oproti kefám je jeho pôsobenie o niečo výkonnejšie a očistíte ním často aj hrubšie usadeniny akými sú napr. zapečené dechty.